Tag Synagoge

ds. J.M. Molenaar – Lukas 4:21

Nazareth staat op z’n kop: Jezus verkondigt in de synagoge dat Hij de gezalfde is die voor de heidenvolken genezing en vrijspraak zal bewerkstelligen. Dat woord levert veel ergenis en stress op, nog altijd. Op een vrome of vrolijke manier… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Lukas 4:21,28

De eerste preek van Jezus die Hij in de synagoge in Nazareth houdt nadat Hij uit de boekrol van de profeet Jesaja heeft voorgelezen leidt eerst tot verwondering. Maar de verwondering slaat om in irritatie, ergenis en zelfs vijandschap. Jezus… Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Lukas 8:40-56

De Heere Jezus geneest de dochter van Jaïrus Jaïrus, de overste van de synagoge, komt tot de Heere Jezus omdat zijn eniggeboren dochter van twaalf jaar op sterven ligt en al is gestorven voordat Jezus naar Zijn huis is gekomen…. Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen