Tag Stokbewaarder

dr. P. Masters – Handelingen 16:30-31

De stokbewaarder in de gevangenis van Filippi in grote nood vraagt: wat moet ik doen om zalig te worden. De apostel Paulus antwoordt hem: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Het Evangelie klinkt vandaag: geloof… Verder lezen →

ds. J.G. Blom – Mattheüs 19:16

De rijke jongeling en het verlangen naar het eeuwige leven Op een zeker moment komt een rijke jongeling tot de Heere Jezus met een vraag over het eeuwige leven. Zouden wij daar al niet heel blij mee zijn als iemand… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5:22b

De blijdschap van het geloof De vrucht van de Geest werkt blijdschap uit. Die blijdschap vindt zijn grond in de eeuwige liefde van God tot zondaren. De blijdschap van de Geest is blijvend en anders dan het plezier van deze… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Handelingen 16 vers 30-34

‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’ De stokbewaarder van de gevangenis in Filippi waar Paulus en Silas gevangen zaten komt in grote geestelijke nood na de aardbeving waarbij de deuren van de gevangenis geopend worden. Hij stelt de… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen