Tag stilte

N. Tsala – Deuteronomium 6:4-5

Net als de Israëlieten dienen wij te leren om stil te worden voor God. De Shema als een gebed. Om te luisteren, te gehoorzamen en te antwoorden. Het God liefhebben met onze gehele ziel en heel ons hart en met al… Verder lezen →

ds. T. Jacobs – Psalm 37:7a en 27a

De oude psalmist roept op om stil te worden voor God en het goede te doen. Dat staat haaks op onze cultuur waarin er veel drukte en lawaai is. Stil worden betekent wachten op God. In Psalm 37 worden de… Verder lezen →

ds. D. Verkuil – Psalm 16:2

In Psalm 16 verklaart David Zijn liefde richting God. In tere bewoordingen verklaart hij dat er niets of niemand is buiten God. Dat God zijn deel is, maakt hem (en de gelovige) tot een tevreden mens. Zij herkennen anderen die… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen