Preekaantekeningen

Tag

sterven

eerwaarde heer J. Lankhaar – Numeri 20:28a

Aäron de hogepriester sterft op de berg Hor. Niet omdat zijn krachten afgenomen zijn maar omdat God het zo heeft bepaald. Mozes en Aäron mogen het beloofde land niet binnen vanwege het slaan op de rots bij de wateren van… Lees verder →

dr. P. Masters – 1 Timotheüs 6:7

Wij mensen worden geboren zonder dat we zelf iets deze wereld inbrengen en zo zal het ook zijn wanneer we sterven. Onze ziel verlaat het lichaam en gaat de eeuwigheid in. Dan staan we voor God in het oordeel. Toch… Lees verder →

ds. W.J. Westland – Lukas 2:35a

Simeon profeteert dat het Kind Jezus een val en opstanding zal zijn voor velen en dat Hij een teken zal zijn dat weersproken zal worden. Een zwaargeladen woord; Jezus optreden en prediking zal irritatie oproepen. Dat herkennen we: we willen… Lees verder →

ds. C. Oorschot – Genesis 49:18

Aartsvader Jakob schreeuwt het in geloofsvertrouwen op zijn sterfbed uit: op Uw zaligheid wacht ik, o Heere. Advent op zijn sterfbed. Hij ziet de dag van Christus: op Uw Zaligheid, op Uw Jeshuah [=Jezus] wacht ik. Het vaste vertrouwen en… Lees verder →

ds. N.M. Tramper – Hebreeën 9:27

Voor de dood hoeven we niet bang te zijn, hoewel deze onvermijdelijk is (als het loon op de zonde); wel voor God, die ons lichaam en onze ziel kan verderven in de hel. Leven met Hem is onmisbaar om gered… Lees verder →

dr. P. Masters – Mattheüs 12:40

De Heere Jezus Christus kwam uit de hoge hemel naar deze lage aarde om Zijn leven af te leggen. Hij kwam vrijwillig om Zijn leven te geven voor de Zijnen die Hij voor ogen heeft. Om voor hen te betalen… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Lukas 23: 33-46

Jezus hangt temidden van twee moordenaars. Het midden is de plek die Hij opeist en die Hem toekomt. Hij wandelt als Lam temidden van Zijn gemeente. Hoewel aanvankelijk beide moordenaars Jezus lasteren, komt een van hen tot inkeer. Hij ziet… Lees verder →

ds. J.G. Blom – Handelingen 9:36-41

Dorkas een discipelin van de Heere Jezus In de havenplaats Joppe is Dorkas, een discipelin van de Heere Jezus, werkzaam tot eer van God en tot nut van haar naasten. Ze is ijverig in goede werken door kleding te maken… Lees verder →

ds. W.J. Westland – Markus 15:46

Jezus werd begraven opdat de Schriften vervuld werden. Door Jozef van Arimathea werd Hij in een linnen doek gewikkeld – als Hogepriester op de Grote Verzoendag. Jozef wordt door God ingeschakeld als begrafenisondernemer, zo wil Hij ook ons gebruiken in… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Filippenzen 3:10-11

Paasleven, leven vanuit het Paasfeit Het volbrachte werk van Christus is de kracht van de opstanding uit de doden waaruit Hij opstond op de Paasmorgen. Hem te kennen is het ware leven dat een verlangend, een stervend en een verheerlijkt… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen