Tag Sterren

prof. J. Hoek – Psalm 19

In de Schepping zien we Gods grootheid. In de Schepping kunnen we wel zien dat er een God is, maar niet hoe God is: in Christus genadig jegens zondaren. God heeft naast het boek der natuur ook Zijn Woord gegeven…. Verder lezen →

prof. dr. A. de Reuver – Genesis 15:1-6

Abraham krijgt bij het Woord van God een teken: zijn nageslacht zal zijn als het aantal sterren aan het firmament. Dat is vervuld in Christus; in Hem zijn alle geslachten gezegend. Abrahams geloven volgt op Gods beloven. Naar de mens… Verder lezen →

ds. C.M. Visser – Mattheüs 2:1b

Ziet, enige wijzen van het Oosten In deze nalezing op de Kerst zien we de wijzen uit het Oosten die vanuit het oosten komen om in Jeruzalem de geboren Koning der Joden te aanbidden. Maar in plaats van een prachtige… Verder lezen →

Kand. K. den Boer – Psalm 8

Zondag 29 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – kandidaat K. den Boer – Psalm 8 Psalm 30 vers 3 Gebed en Votum Psalm 144 vers 2 Geloofsbelijdenis Psalm 19 vers 1 Schriftlezing Psalm 8 Gebed Psalm 8 vers… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen