Preekaantekeningen

Tag

Simeon

kand. G. Kos – Lukas 2:32

Als Maria en Jozef met hun kind Jezus in de tempel komen dan is daar Simeon die door de Heilige Geest daar geleid is. Hij neemt daar de Heere Jezus Christus in de armen en spreekt zijn getuigenis uit over… Lees verder →

kand. P.J.T. van den Herik – Lukas 2:36-38

Anna, een profetes, die niet week uit de tempel komt erbij als Simeon het heilig Kind Jezus in de armen heeft genomen en God prijst. Op die zo gewone wijze komt ze erbij, naar de gewoonte die ze de Heere…. Lees verder →

ds. D.C. de Pater – Lukas 2:22-23

Jozef en Maria hebben hun kind Jezus naar de tempel gebracht om Hem aan de Heere voor te stellen. Naar de wet van Mozes waarin was bepaald dat de eerstgeborene aan de Heere diende te worden voorgesteld en daar deelde… Lees verder →

ds. A.J. Schalkoort – Kolossenzen 2:6-7

De apostel Paulus wijst de christenen er in de gemeente van Kolosse op dat het fundament Jezus Christus niet mag ontbreken. Wie Hem aangenomen heeft, wandelt in Hem en gefundeerd is in Hem, is als een boom geworteld. Geworteld in… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Lukas 2:29-30

Het is de Heilige Geest die Simeon in de tempel brengt op het moment dat Maria en Jozef met het Kind Jezus in de tempel komen. Zoals Maria en Jozef het Kind hebben binnengedragen, draagt God vanmorgen Zijn Kind Jezus… Lees verder →

ds. N. van der Want – Lukas 2:32

De tweevoudige Messiaanse roeping van Jezus Bij de voorstelling van Jezus in de tempel, die de Evangelist Lukas heeft opgetekend, neemt Simeon het Kind in handen en looft God. Hij had een bijzondere openbaring gehad dat hij niet zou sterven… Lees verder →

Ds. J.T. Maas – Lukas 2:29

Simeon verwachtte de vertroosting Israëls, niet zozeer voor zichzelf, als wel voor het hele volk. Hij was een wachter die wachtte op de vervulling van Gods belofte. Nog voor het Pinksterfeest was de Geest in Hem. Zo worden wij aangespoord… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen