Tag seksualiteit

ds. J. Kommerie – Heidelbergse Catechismus zondag 41

Het zevende gebod uit de wet van God, de echt niet te breken, raakt onze naasten. Mensen raken daardoor diep beschadigd terwijl God ons daarvoor niet over heeft. De liefde van God spreekt door dit gebod. We zien de brokstukken… Verder lezen →

ds. W.J. Westland – Hooglied 7:12b

De liefde van de Bruidegom wekt wederliefde van de bruid tot de Bruidegom. In de intimiteit van het samenzijn wordt de liefde beleefd. God heeft Christus naar deze wereld gezonden. In Hem laat God Zijn liefde spreken. Het is de… Verder lezen →

A. McLachlan – 1 Korinthe 7:7-9

De apostel Paulus die zelf ongetrouwd was onderwijst de Christelijke gemeente te Korinthe over het huwelijk en het ongetrouwd zijn. Onze identiteit is meer dan onze huwelijkse staat. Uiteindelijk geldt voor ons allen, getrouwd of ongetrouwd, dat we dienen te… Verder lezen →

dr. P. Masters – Kolossenzen 3:3

Gods kinderen zijn reeds gestorven aan de oude natuur en toch roept Paulus hen op om te strijden tegen de leden van het oude lichaam. Paulus wijst op aangrijpende zonden. De huidige toestand komt nog niet overeen met de geestelijke… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 41

Ons lichaam en ziel is tempel van de Heilige Geest In zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus gaat het over het zevende gebod, dat alle onkuisheid [= een handeling of uiting die ingaat tegen de seksuele moraal] van God vervloekt… Verder lezen →

ds. H. Zweistra – Genesis 39:2,7,12

Jozef getrouw gemaakt Wat maakte dat Jozef de verleiding van de vrouw van Pótifar die hem probeerde te verleiden weerstond? De Heere was met Jozef. De meerdere Jozef, Jezus Christus, bleef als mens staande in alle verzoekingen en God houdt… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – over het zevende gebod (seksualiteit i.c.m. HC zondag 41) (3/3)

De gave van seksualiteit heeft God geschonken om van te genieten. Echter leven we in een wereld na de zondeval en is er veel mis op het terrein van de seksualiteit. Het is belangrijk om elkaar te steunen en voor… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Over het zevende gebod (2/3)

Het doel van het huwelijk is drieleding: (1) elkaar bijstaan in eeuwige en tijdelijke dingen, (2) het stichten van een gezin en (3) de (enige) plaats waarin seksualiteit beleefd en genoten kan en mag worden. Met elkaar hierover spreken is… Verder lezen →

Ds. M.J. Tekelenburg – Galaten 5:13-26

Ichthuskerk Reeuwijk Zondag 17 september 2017; 9.30 uur Inleiding tot bediening van Jan-Willem Bout tot tienerwerker Gemeente, vrijheid is vandaag een belangrijk thema. Ook in samenleving. Zelfverwezenlijking. Wij leven in vrijheid. Zonder oorlog. Komen in vrijheid samen. Vrijheid als kerk… Verder lezen →

Ds. B.J.P. de Bruin – Hosea 4

Ds. B.J.P. de Bruin (Andel) Zondag 19 juni 2016; 18.30 uur; voorbereiding Heilig Avondmaal Hosea 4   Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Een van de meest gestelde vragen, als jij zegt dat je christen bent in een niet-christelijke omgeving:… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen