Tag schuldvergevende genade

ds. A.L. van Zwet – Heidelbergse Catechismus zondag 51

Door God vergeven te zijn gaat over losmaken. Losgemaakt van de schuld. Wij hebben een torenhoge schuld voor God en kunnen die zelf niet afbetalen. Maar God kwam in Christus naar deze wereld en heeft de zonden verzoend. Zo klinkt… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Micha 7:18

Er is geen andere god gelijk aan de God die Zich bekendmaakt in de Bijbel. God is een vergevende God, Hij is genadig in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. God is meer gewillig om ons te vergeveb dan wij… Verder lezen →

ds. E. Bakker – Psalm 32:8

Goddelijke trouw. David had door de zonde het ongenoegen Gods moeten meemaken. Maar hij had de straf leren aanvaarden en had zijn zonden beleden. Dat is de weg naar vergeving. Als God door Zijn geest werkt in je leven komt… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen