Preekaantekeningen

Tag

Schuldoffer

ds. P.C. Hoek – Jesaja 53:10b

De bediening der verzoening is er vanwege de liefde van God de Vader die het behaagde om Zijn Zoon, De Heere Jezus Christus, te verbrijzelen. Zijn ziel, Zijn leven is tot een schuldoffer gesteld. Een volkomen verzoening van de zonden…. Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Jesaja 53:10

Het behaagde de Heere Zijn Zoon te verbrijzelen De profeet Jesaja profeteert van het welbehagen des Heeren. Hij zocht naar verzoening voor de zonden van mensen. Hij vond verzoening in Zijn Zoon die zich tot een schuldoffer stelde. Het behaade… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen