Tag schuld

ds. J.J. Mulder – Psalm 32:3-5

In Psalm 32 legt David verantwoording af hoe hij zijn zonden aan God heeft beleden. Van nature dekken wij de zonde toe – ook voor elkaar. Gods hand drukt zwaar op ons, tot ons hart verbroken is. God is gereed… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Heidelbergse Catechismus zondag 51

Door God vergeven te zijn gaat over losmaken. Losgemaakt van de schuld. Wij hebben een torenhoge schuld voor God en kunnen die zelf niet afbetalen. Maar God kwam in Christus naar deze wereld en heeft de zonden verzoend. Zo klinkt… Verder lezen →

ds. A. den Hartog – Jesaja 38:14b

Hizkia krijgt de boodschap dat hij gaat sterven. En dat op een moment dat de Heere hem tot twee keer toe zo machtig heeft uitgeholpen. Hij roept het vervolgens uit: Weest U mijn Borg. In oprechtheid hangt Hij God aan…. Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 2:25

In zijn eerste zendbrief herhaalt de apostel Petrus dat Jezus de goede Herder is. Hij gaf Zijn leven voor de Zijnen. Aan de voet van het kruis zien we de lijdende Borg. “Leer mij o God Uw lijden recht betrachten,… Verder lezen →

ds. C. Gielen – 2 Korinthe 1:20

Gods beloften in Jezus Christus zijn ja en amen Anders dan wij is God die werkelijk doet wat Hij belooft. Bij Hem is ja ja en nee nee. Toen de mens naar Gods beeld geschapen was, was de mens in… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Hebreeën 7: 24-26

Jezus Christus is dé Hogepriester, die met Zijn eigen offer betaald heeft voor de zonden. Om toegang tot God te krijgen hebben we Hem nodig. Als we denken zelf naar God te kunnen schatten we óf de zonde te laag… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Psalm 22:7-9

Een bemoediging en versterking omdat Christus is voorgegaan Psalm 22 zijn de woorden van David die in moeilijke omstandigheden zijn nood klaagt bij God. Tegelijkertijd zijn de woorden profetisch en is het een Christologische lijdenspsalm. Het lijden van Christus, de… Verder lezen →

ds. G. Mulder – Daniel 9:17-19

Daniel gaat in gebed. Hij belijdt de zonden van het volk. Hij heeft het over ‘wij’ hebben gezondigd; hij sluit zichzelf erbij in. Daniel pleit op Gods belofte en weet dat God alleen kan horen en verhoren op grond van… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Deuteronomium 15:1-11

Het zevende jaar was voor Israël een sabbatsjaar. Het land moest dan met rust gelaten worden en schulden moesten worden kwijtgescholden. Gods geboden zijn niet tegen-natuurlijk, maar wie die geboden nauwgezet houdt (en vanuit zijn hart geeft aan de arme,… Verder lezen →

ds. T.C. Verhoef – Psalm 32

David onderwijst ons in Psalm 32 dat God de schuld en zonde wil vergeven en bedekken. Wij vinden schuld en zonde lastig en willen het het liefst wegstoppen, maar God wil ons aannemen tot kinderen en in de ruimte zetten.

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen