Tag schrift

dr. P. Masters – Efeze 1:17

De apostel Paulus gaat in de brief aan de christelijke gemeente te Efeze in op het intense kennen van God. Dat gaat viel dieper dan alleen maar theoretische kennis. Het is geheiligde kennis door het werk van de Heilige Geest… Verder lezen →

dr. P. Masters – 3 Johannes

Correctie in de bediening De apostel Johannes schrijft in zijn derde zendbrief over de bediening van de ouderlingen. Dat het goed met hen gaat, welvaart in leven en voor de ziel. Gajus, zijn geliefde broeder in Christus, is een voorbeeld… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Markus 16:14

Als Jezus een week na de opstanding aan de discipelen verschijnt, verwijt Hij hun ongeloof en hardheid van het hart. De discipelen geloofden de getuigen (Maria, Emmaüsgangers) niet. Dat is nog zo. Hoewel Jezus’ verschijning niet noodzakelijk is, verschijnt Hij… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen