Tag schip

ds. D.C.G. van der Kraan – Markus 4:35-41

Johannes ziet op Patmos in een visioen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij ziet dat de zee er niet meer is. De zee staat in de Bijbel symbool voor de chaosmachten, de machten van duisternis en onrust. Als… Verder lezen →

ds. P. D. van de Boogaard – Lukas 5:1-11

Als de vissers Simon en de anderen na een nacht niets gevangen hebben, geeft de Heere Jezus hen de opdracht om te gaan vissen. En dan is er een menigte van vissen die wordt gevangen. God zorgt voor overvloed ook… Verder lezen →

prop. T. Overbeeke – Mattheus 14:13-33

De geschiedenis van Jezus en Petrus op het water laat zien dat óók Petrus twijfels had. Er zijn verschillende soorten twijfels. Waar brengen de twijfels en vragen ons? Jezus maant ons om op Hem te blijven zien. Belangrijk is dat… Verder lezen →

prof. dr. A. de Reuver – Markus 4:35-41

De storm op het meer brengt de discipelen in doodsnood. De Heiland is echter aan boord. Op hun geroep wordt Hij wakker en met een machtswoord komt er een grote stilte. Het is alleen genade dat God redt. Eerst bestraft… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen