Preekaantekeningen

Tag

schepping

dr. P. Masters – Handelingen 17:16

Leven zo vol en toch zo leeg Paulus vertelt op de Areopagus over de levende en ware God. De Epicureërs en stoïsche filosofen verwierpen God en waren alleen uit op meerdere kennis zonder het wezenlijke. Ze wilden kennis maar niet… Lees verder →

dr. P. Masters – Markus 2:27-28

Het houden van de sabbat Het vierde gebod van de Tien geboden is het onderhouden van de sabbat. Dit gebod gaat terug tot de schepping en is onderdeel van de scheppingsorde van God die na het schapen van de wereld… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – themadienst over duurzaamheid

God heeft de mens in het paradijs de opdracht geven om te heersen over de dieren en de aarde aan zich te onderwerpen. Het kan zijn dat we die verantwoordelijkheid niet nemen of voelen. De Schepping zucht onder de gevolgen… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 98

Psalm 98 roept op om een nieuw lied te zingen. God is een verrassend God. Waar Hij werkt, gebeurt er iets nieuws. God is betrokken op heel de schepping en heel de aarde, vandaar dat in deze Psalm iedereen wordt… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 13:1-7

Paulus roept de prille christenen op om zich te onderwerpen aan de overheid. De overheid is door God gegeven en ingesteld – het zijn heilzame structuren die God in de schepping heeft gelegd. De overheid is ons ten goede gegeven… Lees verder →

ds. J.J. Verhaar – Psalm 136

In Psalm 136 wordt God bezongen als de Wijze Schepper, de Grote Bevrijder, de Overwinnende Generaal en de Goedertieren Erbarmer. In de kerk danken en loven we God en brengen we Zijn grote daden, zoals de uittocht uit Egypte (zonde)… Lees verder →

ds. A.J. Schalkoort (Lunteren) – Hebreeën 7

Zondag 22 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. A.J. Schalkoort (Lunteren) – Hebreeën 7 Voorzang psalm 77 vers 9 Gebed, Votum en groet Psalm 86 vers 6 Geloofsbelijdenis twaalf artikelen Psalm 86 vers 8 Schriftlezing Hebreeën 7… Lees verder →

Ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 87

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 1 oktober 2017 (Israëlzondag), 9.30 uur   Gemeente van Christus, Met de kinderen ging het erover: is er een plaats, land, gebied waar je graag komt? Lievelingsplek? Stad, dorp, land. Hoor wel van mensen dat ze… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Zondag 9

Zondag 17 september 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Zondag 9 Heidelbergse Catechismus Voorzang: psalm 1 vers 1 Gebed, Votum en groet Psalm 89 vers 19 [in verband met het overlijden van een… Lees verder →

Ds. M.J. Tekelenburg – Artikel 37 NGB

Ds. Tekelenburg 28 mei 2017, 18.30 uur, leerdienst over Artikel 37 NGB (2e preek)   Gemeente van Christus, Zo bij een gezin ’s avonds aan tafel gezegd/gevraagd: weet je wie er nou komt? Weet u wie er komt? Echt! Jezus!… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen