Preekaantekeningen

Tag

schepping

ds. F. van Binsbergen – Romeinen 8:22, 23

Wat wij weten… Dat het ganse schepsel zucht. De schepselen zonder stem en zonder ziel zuchten vanwege de zonden van ons mensen. Toen God de mens schiep werd de mens daarna aangesteld om te heersen over de dieren. Maar nu… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossensen 1:15

De apostel Paulus vervolgt in zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse met uit te leggen wie de Heere Jezus Christus is. Hij is het Beeld van de onzienlijken God, de Eerstgeborene van alle schepselen. De Heere Jezus Christus… Lees verder →

ds. G. Kater – Genesis 1:6-8

Op de tweede scheppingsdag heeft God de Vader het uitspansel geschapen. Het uitspansel als een koepel: de atmosfeer, de dampkring, de hemel waarbij scheiding is gemaakt tussen de wateren onder de aarde en de wateren boven de aarde. Overal is… Lees verder →

ds. G. Kater – Genesis 1:1-5

Met het ‘in de beginne’ scheppen van de hemel en aarde heeft God ook de tijd geschapen. Het is het scheppingswerk van de Drie-Enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is de Eeuwige: van eeuwigheid tot eeuwigheid, de heerlijke… Lees verder →

dr. P. Masters – Romeinen 3:18

Weet u wat atheïsme van u steelt? Net als bij medicijnen in een doosje zou bij atheïsme een bijsluiter meegeleverd moeten worden. Atheïsten kunnen geen antwoord geven op wat de betekenis van het leven is. Alsof alle schoonheid in de… Lees verder →

rev. Ibrahim – Psalm 14:1

Wie niet in God gelooft, wordt door God een dwaas genoemd. Wie niet gelooft dat God bestaat moet wel heel veel geloof hebben. Dat uit niets iets zou zijn ontstaan. Maar het is niet het ware geloof, het zaligmakende geloof…. Lees verder →

ds. H.J. de Pater – Romeinen 8:28

God gebruikt het lijden om ons dichter bij Hem te brengen. Zonde, kwaad en lijden is door onze toedoen in de wereld gekomen. Soms lijden we als straf op de zonde, soms laat God het toe om ons iets te… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Genesis 6:8

Na de Schepping kwam de zonde al snel in de wereld. Zonde is verstoring van Gods orde. Mens, schepping en klimaat zuchten onder de gevolgen van de zonde – al zetten de groten der aarde nog steeds een grote mond… Lees verder →

ds. K. Veldman – Openbaring 3:14-22

In de Brief aan de gemeente te Laodicea worden wij getekend: ellendig, arm, jammerlijk en naakt. Christus getuigt eerst tegen ons om daarna vóór ons te getuigen. De gemeente te Laodicea is lauw geworden, een levensgroot gevaar. Christus raadt hen… Lees verder →

pastor Ibrahim – Genesis 1:1

Vragen voor het leven In het eerste vers van de Bijbel zet God in met: ‘In de beginne schiep God de hemel en de aarde’. God is de Maker van het universum en Hij schiep uit het niets door te… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen