Tag sacramenten

ds. G.H. Kruijmer – Heidelbergse Catechismus zondag 31

De Heere Jezus Christus is de grote Sleuteldrager. Hij draagt de sleutels van het hemelrijk en heeft de sleutelmacht eerst overgegeven aan de apostelen en in deze tijd aan ambtsdragers. De sleutel zit in het slot: het Evangelie wordt verkondigd…. Verder lezen →

ds. E.K. Foppen – Johannes 4:42

De Samaritaanse vrouw heeft ontdekt dat Jezus de Christus is. Ze vertelt dat aan haar stadsgenoten. Die raken onder de indruk van haar getuigenis, zodanig, dat ze zelf ook bij Jezus gaan kijken. Het is belangrijk dat we persoonlijk leren… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Heidelbergse Catechismus zondag 25

De catechismus leert ons dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt door de prediking en het versterkt door de sacramenten. Geloven is een voortdurend komen tot Christus. ‘Het Woord van God kan in ons hart niet doordringen… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 25

Het leven van het geloof De Heilige Geest werkt het leven van het geloof. Door de verkondiging van het Woord in de kerk, in een eredienst. En door de sacramenten doop en avondmaal. De liefde van God de Geest is… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 31 vers 25 (2/2)

In deze preek op Nieuwjaarsmorgen worden we opgeroepen sterk te zijn. Om ons leven geborgen te weten in Gods hand en vervolgens naar Zijn goede geboden te leven. Of je dat van jezelf kan? God geeft wat Hij beveelt en… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen