Tag sacrament

ds. P. den Ouden – Jesaja 7:1-14

Het is God Zelf die een teken geeft. Honderden jaren voor de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld wordt Hij aangekondigd. En de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en Zijn Naam zal Immanuël heten,… Verder lezen →

ds. G.H. Kruijmer – Heidelbergse Catechismus zondag 31

De Heere Jezus Christus is de grote Sleuteldrager. Hij draagt de sleutels van het hemelrijk en heeft de sleutelmacht eerst overgegeven aan de apostelen en in deze tijd aan ambtsdragers. De sleutel zit in het slot: het Evangelie wordt verkondigd…. Verder lezen →

ds. J. Joppe – Psalm 72:17

De zon als een bemoedigend teken De zon die haar licht geeft in een teken van Gods trouw, de zon wijst heen naar de Heere Jezus Christus. Zolang er de zon is, zal Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 28

Het sacrament van het Heilig Avondmaal Achter het sacrament van het Heilig Avondmaal zit een mysterie. God geopenbaard in het vlees: Jezus de tweede persoon in de Godheid is mens geworden. Hij heeft met het geven van Zijn leven een… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 27

De rijkdom van de kinderdoop De grond van de kinderen dopen is niet de veronderstelde wedergeboorte of omdat er wellicht een uitverkorene onder hen is maar Gods trouw, Zijn verbond. God geeft Zijn verbond en lijft daarbij de kinderen in…. Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 26

Het veld- en merkteken van de heilige doop De doop is één van de twee sacramenten in de kerk. De sacramenten zijn door God ingesteld tot versterking van het geloof. De doop is het merk en zegel van Gods verbond…. Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Galaten 5 vers 22a

Ongeveinsde [=pure] liefde De eerste vrucht van de Heilige Geest is liefde en die liefde omvat alles. De bron van de liefde, die nog niet eens zo eenvoudig te omschrijven is, is de liefde van de Drie-enige God. God de… Verder lezen →

Ds. D.J. Diepenbroek / 23 september 2012 / Hooglied 1:4A

Ds. D.J. Diepenbroek (St. Annaland) Zondag 23 september 2012, 9.30 uur, bediening sacr. H. Avondmaal Psalm 25:5 Psalm 119:36 Psalm 146:2,3 Psalm 62:5 Psalm 61:1,2 (tijdens ‘gereedzetten’ tafel) Psalm 61:3 (na tafel #1) Psalm 61:4 (na tafel #2) Psalm 22:13… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen