Tag Ryle

ds. P. de Vries – Psalm 89:16

De dichter van Psalm neemt ons in het geklank tot eer van God. De weg tot God is gebaand door Jezus Christus de Zoon van God. Hoe zalig, welgelukzalig, is het volk hetwelk het geklankt kent. Een christen weet: het… Verder lezen →

kand. W.J. Korving – Markus 2:10-11

Jezus toont in het vergeven van zonden Zijn almacht Het huis waar Jezus was is vol van mensen toen de vier vrienden met een verlamde die op een bed lag kwamen. In geloof maakten ze het dak open. Ze geloofden… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen