Tag rust

ds. D.J. Diepenbroek – Heidelbergse Catechismus zondag 38

De zondag is de rustdag, sabbat en dat is een afspiegeling en voorsmaak van de eeuwige rust. De rustdag strekt zich uit naar de rest van de week waarbij de nieuwe week met de zondag, de rust, wordt aangevangen. Ook… Verder lezen →

ds. T. Jacobs – Psalm 37:7a en 27a

De oude psalmist roept op om stil te worden voor God en het goede te doen. Dat staat haaks op onze cultuur waarin er veel drukte en lawaai is. Stil worden betekent wachten op God. In Psalm 37 worden de… Verder lezen →

ds. P. Vermaat – Genesis 6:14A en 7:16B

Noach wandelde met God. Hij keek anders naar zijn tijdgenoten dan dat zij naar hem keken. Noach kende het geheim van Gods rust. Noach liet zich omscholen, van landbouwer naar timmerman. Wij moeten ook omgeschoold worden, een levenslange omscholing. De… Verder lezen →

ds. K. ten Klooster – Mattheüs 11:28

Wilt u werkelijk rust en vrede? Nergens anders dan bij de Heere Jezus Christus is die ware rust te vinden. Hij is de Zaligmaker van zondaren. Zijn het uw zonden, uw verdorven bestaan, dat u vermoeid en belast maakt? Ga… Verder lezen →

ds. R.R. Eisinga – Hebreeën 4:9

De vakantie(tijd) is bij uitstek een tijd om na te denken over de rust die bij God te vinden. Bij het op vakantie gaan, laat je als het goed is niet alles achter, maar neem je alles mee: God en… Verder lezen →

ds. W. Pieters – Mattheüs 11:28

Is er een mens die een andere rust kan geven? Nee, dat gaat niet en al helemaal niet gaat om geestelijke rust. Toch is het een Mens die dit zegt, het is de Heere Jezus Christus die God is en… Verder lezen →

ds. G.C. Bergshoeff – Prediker 1

Er is niets nieuws onder de zon De vraag naar de zin van het leven, is de vraag die Prediker ook stelde. Wat heeft alle arbeid voor zin? Van de vroege morgen tot de late avond zwoegen, en dan? Waar… Verder lezen →

ds. A. Baas – Psalm 131

De dichter van Psalm 131 heeft zijn ziel tot rust gebracht – bij God. Onrustig als we zijn, kunnnen we alleen rust vinden bij God. De dichter zingt ervan: dat hij niet meer trots en hoogmoedig (de paradijszonde) is, en… Verder lezen →

ds. C.M. Buijs – Markus 6:31a

Een bevel tot een korte rustpauze De Heere Jezus geeft aan de twaalf apostelen die uitgingen en terugkwamen het bevel om een weinig te rusten. Als de schare volgt, dan worden de discipelen geroepen om mee te helpen bij de… Verder lezen →

ds. M. van Reenen – Prediker 4:6

Hoe belangrijk rust is In het boek Prediker leert ons Salomo, gedreven door de Heilige Geest, hoe belangrijk rust is. Het is de Heere Jezus die zegt: kom herwaarts tot Mij en u zult rust vinden. Dat is de ware… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen