Tag Romeinen

ds. J.A.A. Geerts – Romeinen 15:13

Paulus wijst de gemeente te Rome erop dat de Geest van God vervuld met blijdschap en hoop. Pinksteren krijgt concreet gestalte in het leven: God komt centraal te staan, we krijgen Hem nodig. We krijgen hoop op het eeuwige leven… Verder lezen →

T. Bryssink – Romeinen 6:23

De apostel Paulus schreef aan de christenen in Rome. Het gezegde ‘vele wegen leiden naar Rome’ heeft alles met Gods leiding te maken. Hoe God de weg van het Evangelie liet verlopen en daar ook de goede boodschap bracht. Van… Verder lezen →

ds. J.C. den Ouden – Romeinen 8:28

De apostel Paulus bemoedigt de christenen in Rome te midden van de verdrukkingen. Hij wijst hen op de Vaderhand waaruit hen alle dingen toekomen. Zo geldt het voor degenen die God liefhebben dat alle dingen meewerken ten goede. Om gelijkvormig… Verder lezen →

ds. G.D. Kamphuis – Romeinen 8:1

Paulus wijst de gemeente van Rome erop dat er in Christus geen verdoemenis meer is. Christus heeft de schuld gedragen en de straf betaald. Het woord ‘verdoemenis’ boezemt angst in. Het confronteert ons met het kwaad en de zonde. God… Verder lezen →

J. MacLeod – Romeinen 7:18a

De apostel Paulus schrijft in de brief aan de christenen te Rome over de zonde en zaligheid. De zonde is afschuwelijk: rebellie tegen een liefhebbende God. Voor de zonde moet betaald worden. En die prijs heeft God Zelf betaald door… Verder lezen →

ds. G.M. Bijkerk – Romeinen 8:21-22

De wereld en wetenschap zijn pessimistisch over de toekomst van de aarde. De schepping zelf ziet ook met reikhalzend verlangen uit naar haar verlossing. God zal de aarde niet vernietigen, maar vernieuwen. Gods kinderen mogen en moeten in dat verlangen… Verder lezen →

dr. P. Masters – Romeinen 8:31

De apostel Paulus schrijft in de brief aan de christenen te Rome over de zekerheid van het christelijke geloof. Wij weten, zo schrijft hij, dat alle dingen medewerken ten goede voor degenen die God naar Zijn voornemen geroepen heeft. En… Verder lezen →

dr. P. Masters – Romeinen 3:11

De Bijbel leert ons dat er niemand verstandig is en niemand is die God zoekt. Geen atheïst zijn maar ondertussen gematigd zijn lijkt veilig maar dat is het niet. Het geeft geen gemeenschap met God. Het neemt onze nederigheid van… Verder lezen →

ds. J.J. Verhaar – Romeinen 4:25

In de Romeinenbrief legt Paulus uit dat de rechtvaardigheid van Abraham hem toegerekend werd, dat was ook de ontdekking die de discipelen deden en later ook Maarten Luther. Vanuit onszelf zijn we allesbehalve rechtvaardig, maar God heeft in Christus de… Verder lezen →

ds. M.E. Stehouwer – Romeinen 12

  Ds M.C. Stehouwer Gemeente van onze Heere Jezus Christus, u hier en de mensen thuis, aan het begin van een nieuw seizoen wordt het thema aangereikt: Enthousiasme gezocht. Heb je zin om mee te doen? Kom ga met ons… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen