Preekaantekeningen

Tag

Romeinen

ds. F. van Binsbergen – Romeinen 8:22, 23

Wat wij weten… Dat het ganse schepsel zucht. De schepselen zonder stem en zonder ziel zuchten vanwege de zonden van ons mensen. Toen God de mens schiep werd de mens daarna aangesteld om te heersen over de dieren. Maar nu… Lees verder →

ds. J.H. Gijsbertsen – Romeinen 8:18

Paulus weet het zeker: het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid. Wij kunnen Gods ‘logistiek’ niet altijd doorzien. Maar Hij gebruikt de moeilijke tijden ten beste. Het beste komt nog. Daar kom je niet achter… Lees verder →

ds. A.L.A. den Besten – Romeinen 8:15

De Geest overtuigt ons ervan dat we kinderen van God zijn en dat we tegen God de Vader ‘Abba Vader’ mogen zeggen. In het leven met en door de Geest gaat het om drie dingen: bidden (tot God gaan met… Lees verder →

rev. Ibrahim – Romeinen 13:14

In de Romeinenbrief roept de apostel Paulus de christenen op om de Heere Jezus Christus aan te doen en het vlees niet te verzorgen tot begeerlijkheden. Christus aandoen betekent Zijn karakter aandoen. Hem volgen, Hem imiteren. Uit Hem leven. Het… Lees verder →

dr. P. Masters – Romeinen 3:18

Weet u wat atheïsme van u steelt? Net als bij medicijnen in een doosje zou bij atheïsme een bijsluiter meegeleverd moeten worden. Atheïsten kunnen geen antwoord geven op wat de betekenis van het leven is. Alsof alle schoonheid in de… Lees verder →

ds. A.A.W. Boon – Romeinen 8:38a

De zekerheid van het geloof ligt niet in ons gevoel of verstand, maar in Gods oneindige zondaarsliefde. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon overgegeven in het lijden en de dood. Hij deed dat uit liefde voor zondaars. De relatie ging door… Lees verder →

ds. A.A.F. van de Weg – Romeinen 15:7

Paulus wijst de gemeente te Rome erop dat zij elkaar moeten aanvaarden: in Christus, zoals Hij hen aanvaard heeft. Dat geldt ook in het huwelijk: elkaar aanvaarden als ‘saved sinners’. De sterken in het geloof moeten volgens Paulus rekening houden… Lees verder →

ds. S.T. Lagendijk – Handelingen 2:1-24

Het is de apostel Lukas die zowel zijn beschrijving naar het Evangelie van Jezus Christus en het boek Handelingen schrijft aan Theofilus. Hoe zou hij het verslag over het Pinksterfeest hebben gelezen? Over de Heere Jezus Christus en die gekruisigd… Lees verder →

ds. H. Verheul – Romeinen 8:14

Het is de Heilige Geest, de andere Trooster, die op de Pinksterdag is uitgestort op aarde. Hij past het werk van Christus toe in het harten van mensen, in zondaarsharten. Altijd verbonden aan het Woord waardoor Gods kinderen in al… Lees verder →

dr. P. Masters – Romeinen 1:18

Het oordeel van God over de zonden moet aan ons worden geopenbaard in het Evangelie. Van nature maken keren wij ons ervan af. Door God te negeren. Door te denken dat iedereen naar de hemel gaat. Door onszelf te rechtvaardigen…. Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen