Tag Rome

ds. S.T. Lagendijk – Handelingen 27:14-44

In het midden van de storm dankt de apostel Paulus de Heere God. Hij vertrouwt op Hem. God heeft Hem belooft dat hij voor de keizer in Rome zal verschijnen en niet zal omkomen in de storm. Als wij ons… Verder lezen →

dr. P. Masters – 2 Korinthe 6:7

De apostel Paulus is bezorgd over de bediening van het Evangelie tot behoud van zielen. Het is het Woord der waarheid, het Evangelie waarin zondaren tot de Zaligmaker Jezus Christus worden geleid door het werk van de Heilige Geest. Hierin… Verder lezen →

ds. R.J. Oomen – Genesis 35:1-15

God roept tot bekering, tot hervorming De aartsvader Jakob krijgt de opdracht van God om naar Bethel te gaan. Het gaat over hervorming in het gezin van Jakob, de afgoden moeten opgeruimd worden. Zo was het ook ten tijde van… Verder lezen →

dr. P. Masters – Romeinen 6:23

Twee soorten mensen Paulus schrijft in Romeinen, geïnspireerd door de Heilige Geest, over twee soorten mensen. Verlosten en verlorenen. Onze zonden leiden tot de dood, de bezoldiging [de prijs] van de zonden is de dood. Het is onontkoombaar. Wij mensen… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 1:16-17

Paulus is van de kracht van het evangelie overtuigd geraakt en hij schaamt zich niet om het evangelie te verkondigen. In het geloof ben je rechtvaardig en de toekomst voor uit – maar als je kijkt naar de wereld waarin… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen