Tag roeping

dr. P. Masters – Efeze 4:1

De apostel Paulus vervolgt in zijn brief aan de christelijke gemeente te Efeze over het leven met de Heere. Hij wijst hen op de roeping, sterker nog hij doet het biddend. Als een gevangene van Jezus Christus en een dienaar…. Verder lezen →

ds. R. van der Knijff – Exodus 3

God maakt Zich bij de brandende braambos bekend aan Mozes als de ‘Ik ben die Ik ben’. De God met een Naam: Hij maakt Zich bekend aan Zijn volk. Hij verbindt Zich aan mensen – als de heilige en verheven… Verder lezen →

ds. J. Hogenhout – Handelingen 1:8

Jezus geeft Zijn discipelen de opdracht in Jeruzalem te blijven. Gehoorzaamheid aan het Woord is belangrijk – en misschien wel onderbelicht onder ons. In Jeruzalem zúllen de discipelen de kracht van de Heilige Geest ontvangen om getuige te zijn in… Verder lezen →

ds. A.A.W. Boon – Johannes 20:19-23

Jezus verschijnt aan Zijn discipelen, als zij achter gesloten deuren zitten. Hij komt hen tegemoet met ‘Vrede zij ulieden’. Op beloken Pasen [=deze zondag] zitten de discipelen achter gesloten deuren, maar Christus zendt hen de wereld in. Hij gaat hen… Verder lezen →

ds. J. Muller – Johannes 1:44-46

Filippus wordt door Jezus opgezocht en geroepen. Op zijn beurt laat Filippus aan Nathanaël weten dat hij de Messias gevonden heeft. Zoekers kunnen vinders worden omdat de Zaligmaker gekomen is om verloren zondaren zalig te maken. Filippus krijgt later in… Verder lezen →

ds. P. de Vries – 2 Petrus 1:10-11

Petrus roept zijn lezers en ons vanmorgen op om onze roeping en verkiezing vast te maken. God roept ons in de prediking om ons tot Hem te bekeren. Wie is Jezus voor ons? Is Hij ons alles, de grond en… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Exodus 32:1-16

Ds. D. Siebelink Zondag 3 september 2017 Ichthuskerk Reeuwijk, 9:30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal   Exodus 32:1-16, Lukas 12:35-40 Je zou kunnen denken: het is toch niet waar?! Het kan toch zo niet zijn. Een volk, uit de drek omhoog… Verder lezen →

Ds. G. Hendriks / 16 december 2012 / 2 Samuël 7:11b-13

Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen, zondag 16 december, 3e Adventszondag Lofzang van Maria 1,3 Gods Heilige wet (“instemmend, antwoordend daarop”) Psalm 80:11 Schriftlezing 2e boek van Samuël 7:1-17 Gebed (“Gods aangezicht zoeken in gebed”) Psalm 132:9,10,11 (“gaven bijeenbrengen”) Prediking Psalm 89:15… Verder lezen →

Ds. K.J. Kaptein (Sommelsdijk-Middelharnis) / 18 november 2012 / Genesis 16:13

Ds. K.J. Kaptein (Sommelsdijk-Middelharnis) / 18 november 2012 / Genesis 16:13 Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 9.30 uur Psalm 139:4,14 “Spiegel van Gods heilige wet” (http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ex+20%3A1-17&id47=1&l=nl&set=10) Psalm 139:1 Schriftlezing: Genesis 16 (http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Genesis+16&id47=1&l=nl&set=10) Gebed en voorbede Psalm 25:8,9,10 (dienst der offerande) Psalm… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen