Tag rijkdom

kand. J.W. Bonenberg – Lukas 2:1-7

Voor Jozef en de hoogzwangere Maria was zo’n tweeduizend jaar geleden in Bethlehem geen plaats in de herberg maar wel in een beestenstal. Daar werd de Heere Jezus, de Zoon van God, beloofde Messias en Redder van deze wereld geboren…. Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Lukas 12:20

Als een man tot Jezus komt voor een aards dispuut tussen hem en zijn broer, dan gebruikt Jezus dit om de gelijkenis te vertellen over de rijke dwaas. Hij deed goede zaken en had vele kwaliteiten. Maar de grote fout… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 12:15

Nadat een man tot de Heere Jezus gekomen was voor de verdeling van de erfenis met zijn broer vertelde Jezus een gelijkenis. De man die tot de Heere Jezus kwam was helemaal niet geïnteresseerd in de boodschap van Jezus. In… Verder lezen →

ds. J.G. Blom – Mattheüs 19:16

De rijke jongeling en het verlangen naar het eeuwige leven Op een zeker moment komt een rijke jongeling tot de Heere Jezus met een vraag over het eeuwige leven. Zouden wij daar al niet heel blij mee zijn als iemand… Verder lezen →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – Mattheus 13:44-46

Uit de gelijkenis van de schat in de akker leren we dat we op zoek moeten naar het Koninkrijk. Op enig moment stuit je op het Koninkrijk, op Jezus. En dan is de vraag: wat heb je ervoor over? Als… Verder lezen →

ds. G. Mulder – 1 Korinthe 2:9-10

De Grieks filosofen konden veel vragen beantwoorden en hadden veel wijsheid, maar wisten niet hoe een mens vrede krijgt met God. Dat geheim wordt in de prediking geopenbaard, door de Geest. Paulus legt dat geheim uit aan de gemeente van… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 11:33-36

Paulus geeft hoog op van God. Er is geen bodem aan Zijn rijkdom, wijsheid en kennis. Daarbij verbleken wij, maar Gode zij dank heeft Hij niet afgerekend met ons, maar met Zijn Zoon – daarom is er genade, ook voor… Verder lezen →

Ds. J. Westerink (CGK) / 16 juni 2012 / 1 Kon 10:1-13, Matth. 22 (Koningin van Scheba tot voorbeeld)

Ds. J. Westerink (Urk, CGK) Zondag 10 juni 2012, 9.30 uur Psalm 103:8,9 (i.v.m. overlijden br. Jaap Buitelaar in de leeftijd van 50 jaar) Wet Psalm 19:4 Schriftlezing 1 Koningen 10: 1-13 Psalm 72:5,10,11 Psalm 45:1 (in aansluiting) Psalm 71:10,11… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen