Preekaantekeningen

Tag

rev. Ibrahim

rev. Ibrahim – Hebreeën 10:28, 11:13

Wij kunnen op twee manieren sterven: in geloof sterven of zonder barmhartigheid sterven. Het maakt een eeuwigheid verschil. God heeft ons behoud op het oog door het Evangelie van vrije genade te laten verkondigen. Drie getuigen zijn er in de… Lees verder →

rev. Ibrahim – Spreuken 3:5-6

In jezelf geloven is een grote zonde. De wereld probeert je op te peppen: geloof in jezelf, volg je hart. God leert ons in de Bijbel dat we ons eigen hart niet kunnen vertrouwen. Het is de wijze koning Salomo… Lees verder →

rev. Ibrahim – Spreuken 1:33

Het boek Spreuken is een van de boeken van wijsheid. Maar geen aardse, verstandelijke kennis alleen. De ware Wijsheid is de Heere Jezus Christus. De vreze des Heeren is immers het beginsel der wijsheid. Wie Wijsheid begeert van God, ontvangt… Lees verder →

rev. Ibrahim – Romeinen 13:14

In de Romeinenbrief roept de apostel Paulus de christenen op om de Heere Jezus Christus aan te doen en het vlees niet te verzorgen tot begeerlijkheden. Christus aandoen betekent Zijn karakter aandoen. Hem volgen, Hem imiteren. Uit Hem leven. Het… Lees verder →

rev. Ibrahim – Hebreeën 12:16

In de brief aan de Hebreeën worden ons voorbeelden van gelovigen beschreven. Maar ook een aangrijpend voorbeeld van een ongelovige: Ezau. Ezau, de oudste zoon van Izak en Rebekka die voor een maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkwanselde. Ongelovigen zijn als Ezau… Lees verder →

rev. Ibrahim – Psalm 29:1

De Psalmist David schrijft in Psalm 29 over de stem van de Heere. De Heere die met macht spreekt. Zijn spreken is een gebieden. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Zijn stem tot zondaren is een… Lees verder →

rev. Ibrahim – Openbaring 1:5

In de openbaring van Jezus Christus die de verbannen apostel Johannes op het eiland Patmos te zien en horen krijgt, gaat het over de Heere Jezus Christus. Hij is die naar Zijn mensheid dood geweest is en leeft tot in… Lees verder →

rev. Ibrahim – Psalm 14:1

Wie niet in God gelooft, wordt door God een dwaas genoemd. Wie niet gelooft dat God bestaat moet wel heel veel geloof hebben. Dat uit niets iets zou zijn ontstaan. Maar het is niet het ware geloof, het zaligmakende geloof…. Lees verder →

rev. Ibrahim – 1 Petrus 5:10

De apostel Petrus sluit zijn eerste zendbrief af met een gebed, zegen, belofte en doxologie. De God aller genade. Hij is genadig, bij Hem is allerlei genade verkrijgbaar. Zijn Naam is zo zoet, Zijn genade zo kostbaar. Zie op Hem… Lees verder →

rev. Ibrahim – Jesaja 66:2

Wie kan beter over God spreken dan God Zelf? Hij troont boven de hemel en de aarde is Zijn voetbank. Hij is de Almachtige, Alomtegenwoordige, Eeuwige die niet verandert. De El Shaddai en de El Elyon.  Geen tempel met handen… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen