Preekaantekeningen

Tag

Reeuwijk

ds. H. Liefting – Nehemia 8 : 10-c en 11-c

Het volk Israël hoort, na terugkeer uit Babel, eindelijk weer uit de Torah voorlezen. Het doet hen beseffen dat ze schuldig staan ten opzichte van God. De Geest werkt in hun harten, Nehemia is ‘Klein Pinksteren’ te noemen. Toch wijzen… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Psalm 104:33-34

Genieten van het goede van het leven kan niet zonder God, ook niet in het huwelijk. God is de gever van al het goede. In de grootste gave, die van Zijn Zoon, had Hij ons geluk op het oog. 

ds. T. Overbeeke – Johannes 21:3-7

De discipelen gaan na de opstanding van Jezus weer vissen. Ze gaan weer aan het werk, aan de dag, geven zich over aan de dagelijkse zorgen. Ze vangen echter niets. Dan staat Jezus op de oever. Ze horen Zijn stem… Lees verder →

ds. J.H. Gijsbertsen – Genesis 28

Jacob is op de vlucht voor Ezau en komt alleen aan in Luz (Bethel). Daar valt hij op een steen in slaap. De HEERE verschijnt aan hem in een droom. Volgens Calvijn ziet de ladder op het kruis van Christus:… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15:20

Christus is door God opgewekt uit de dood. Als Eersteling is Hij voorgegaan – zo zullen allen die in Hem ontslapen zijn Hem eens navolgen hierin. Ons leven heeft geen toekomst, tenzij we in Gods programma worden opgenomen. De dood… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 9:1-6

De apostel Paulus schrijft in de Romeinenbrief over Israël. Het gaat hem aan het hart. Het gaat om de waarheid in Christus. In het diepe besef dat het geschreven werd in de aanwezig van Christus. Is er herkenning bij ons?… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Filippenzen 2 vers 5-9

Christushymne In de Christushymne wordt bezongen dat Christus de hemel verlaten heeft en naar deze zondige aarde kwam. Waarom deed Hij dat? Omdat Hij ons lief heeft. Hij ging het allerdiepst. Hij ging tot de plek die wij verdienen. Daarom… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15 vers 26

Zondag 26 november 2017, 17 uur, Hervormd Reeuwijk Ichthuskerk – Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. Gebodslezing (na tafel, voor gedeelte dankzegging formulier): Deut. 6:4-6 en Romeinen 13:8-14 Schriftlezing 1 Korinthe 15:12-28. Tekst: 10-28, kerntekst 26.

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 14:8b

Zondag 26 november 2017 – Ichthuskerk Reeuwijk 9:30 uur – viering Heilig Avondmaal – Schriftlezing Romeinen 14:1-10, tekst 8b.

Ds. G.C. Vreugdenhil – Exodus 17:8-16

Ds. G.C. Vreugdenhil Zondag 8 oktober 2017, Ichthuskerk Reeuwijk, 9:30 uur   Schriftlezing: Exodus 17:8-16, Deuteronomium 25:17-19, Johannes 17:14-17 Thema: Geestelijke strijd en de kracht van het gebed.   Gemeente van de Heere Jezus Christus, Hoe komt het dat overal… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen