Preekaantekeningen

Tag

redding

dr. P. Masters – Kolossenzen 1:13

De grootste redding van het leven is de komst van de Heere Jezus Christus naar deze wereld om zondaren te bevrijden. Wij mensen zitten door de zonden gevangen en kunnen onszelf niet bevrijden. Maar Christus, de eeuwige Zoon van God,… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – Psalm 36:10

Alle mensen zullen bij het laatste oordeel voor de Heere Jezus moeten verschijnen. Zonder de zaligheid, zonder Zijn verzoenend sterven voor mij, sta ik er geheel buiten en mis ik alles. In Psalm 36 wordt een beeld van ons mensen… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – Markus 5:34

De genezing van de bloedvloeiende vrouw door de Heere Jezus is ook een voorbeeld van hoe God zielen redt. Het is een beeld van de vergeving van zonden. Het komen tot Christus. Het geloof handelt, het geloof strekt de hand… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – 2 Koningen 7:9a

Een dankdag van een goede boodschap Toen de stad Samaria belegerd was en de koning van Syrië erop uit was het volk van Israël uit te hongeren, waren er vier melaatsen die buiten de poorten van de stad waren. Ook… Lees verder →

dr. P. Masters – Ezechiël 18:23

Gods gevoelens voor ons God is zo bewogen met ons mensen, dat Hij ons wil laten delen in Zijn eeuwige liefde. God heeft geen lust in de dood van goddeloze, van iemand die God niet kent en hem verwerpt. God… Lees verder →

ds. W. Pieters – Hebreeën 11:7

Noach kreeg van God de opdracht een Ark te bouwen. Hij vreesde omdat hij de waarschuwing en belofte van God serieus nam. Hij is ons ten voorbeeld, in het kinderlijk geloven van Gods stem. Wie in geloofsgehoorzaamheid de Heere volgt,… Lees verder →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – Markus 1:1

Markus valt in zijn evangelie direct met de deur in huis. Het is het evangelie van Jezus Christus, Gods Zoon. God maakt een nieuw begin omdat de relatie tussen God en mens verstoord is. Een goede boodschap ván God, vóór… Lees verder →

ds. M.B. van den Akker – 2 Kronieken 14:11

Koning Asa besefte dat een reformatie uit twee delen bestaat: het wegdoen van de afgoden en het oproepen tot inkeer en terugkeer naar God. God zegent Asa. Toch is er een dreiging van een oorlog. Daarom bidt Asa tot God… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – 2 Koningen 4:1-7

Biddag: vertel het maar aan de Heere De weduwe gaat met haar nood naar de profeet Elisa en daarmee naar de Heere. Ze is arm en heeft een schuldeiser die haar zonen wil hebben om de schuld mee te voldoen…. Lees verder →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – Johannes 5:1-9

De verlamde man die in de zuilengalerij in Bethesda lag, was al 38 jaar ziek. En hij had niemand meer om naar het water te brengen. Het is de vraag of dat gedeelte over het water origineel/waar is, maar hier… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen