Preekaantekeningen

Tag

rechtvaardigmaking

ds. W. van Vlastuin – Romeinen 5:1

In de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen schrijft hij over de rechtvaardiging. Het is niet uit en door de mens, het is het werk van Christus de eeuwige Zoon van God. De bazuin wordt aan de mond gezet… Lees verder →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 3

De realiteit van de zondeval is te erg om te zeggen. Onbekwaam tot enig goed en geneigd om God en de naaste te haten. Maar zo waren wij niet geschapen. God heeft de mens goed geschapen naar Zijn beeld. Adam… Lees verder →

ds. A.A.F. van de Weg – Romeinen 3:24

Het Evangelie in twee woorden: ‘om niet’ De rechtvaardiging door God is rechtvaardiging van de goddeloze. Mensen worden om niet gerechtvaardigd. Enkel uit te genade. Genade waar geen aanspraak op kan worden gemaakt. Tegelijkertijd is het onweerstaanbare genade. God is… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Romeinen 8:12-13

Het leven van de dankbaarheid De apostel Paulus vermaant in Romeinen 8 de gelovigen te Rome om niet naar het vlees te wandelen maar door de Geest de werkingen van het lichaam [van het vlees] te doden. Wandelen naar de… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Romeinen 1:16-17

Paulus is van de kracht van het evangelie overtuigd geraakt en hij schaamt zich niet om het evangelie te verkondigen. In het geloof ben je rechtvaardig en de toekomst voor uit – maar als je kijkt naar de wereld waarin… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15:1-24 + HC Zondag 17

De catechismus wijdt één zondag aan de opstanding. De westerse kerk heeft de nadruk meer op Goede Vrijdag gelegd (in tegenstelling tot de oosterse kerk), maar het is Pasen geworden! Christus is écht opgestaan, naar het lichaam en kan uitdelen… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikelen 1-3

Zondag 9 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp – gelezen Romeinen 7 vers 13-26, Dordtse Leerregels hoofdstuk 5 artikelen 1-3 Voorzang: Psalm 127 vers 1 en 2 Gebed, Votum en groet Psalm 6… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen