Tag Razziaherdenking

ds. P.C. Hoek – Mattheüs 14:27

Na de wonderbare spijziging stuurt de Heere Jezus Christus de discipelen het meer van Galilea op. Hij weet dat ze in een storm terecht zullen komen. God heeft daar Zijn hogere bedoeling mee. Maar daarin is Hij nabij allen die… Verder lezen →

ds. J. Post – Psalm 93

Een lied zonder opschrift Psalm 93 is een lied zonder opschrift. In de grootste nood van het leven, waar de golven over ons leven slaan, is de Heere hen nabij die Hem vrezen. Het lied is niet zonder inhoud. God… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Jeremia 29:14

Gods reddende trouw voor ballingen De profetie van Jeremia over het vergaderen van het volk Israël uit alle volken gaat niet alleen over het verleden in de tijd van de Babylonische ballingschap. Gods [verbonds]trouw is een eeuwige trouw en Hij… Verder lezen →

Ds. R. van de Kamp – Nahum 2

Zondag 1 oktober 2017 – Hersteld Hervormde kerk Putten – ds. R. van de Kamp – Nahum 2 Voorzang Psalm 146 vers 3 Gebed, Votum en groet Psalm 13 vers 2 en 5 Voorlezing van de wet van God [Exodus… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen