Tag Psalm

ds. F. van Binsbergen – Psalm 139:14

David belijdt dat de Heere God hem al kent voordat hij geboren werd. Het bestek van zijn leven is in het boek van God. Wat hem ook overkomt, en hoe de vijanden hem ook tegenstonden, God staat erboven. Zo is… Verder lezen →

J. Sall – Psalm 20

Als David in strijd is verwikkeld, dan is de vraag waar zijn hulp vandaan komt. Welke hulp is beter dan van de Allerhoogste God? Dat gebed en roepen verandert de omstandigheden niet, maar wel zijn hart en zo is het… Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Psalm 47

Met hemelvaart is de Heere Jezus Christus als Koning naar de hemel gegaan. Hij is de Koning die regeert en Zijn Geest gegeven heeft. Hij zit in de hemel en zal wederkomen naar deze wereld. God is speciaal Koning voor… Verder lezen →

ds. A.P. Pors – Psalm 124

Psalm 124 klonk op de eerste zondag na Bevrijdingsdag in 1945 en nu opnieuw. Het is belangrijk dat we de aanwezigheid van de HEERE erkennen in het lijden. Hij is erbij. De vrijheid die Hij schenkt is een diepe vrijheid,… Verder lezen →

J. Northern – Psalm 91:1-2

God openbaart Zich aan ons als de El Shaddai, de Almachtige. Bij Hem is werkelijk bescherming. De eerste keer in de Bijbel dat God Zich zo openbaart is bij Abraham die een kind bij Hagar gekregen had maar Gods weg… Verder lezen →

ds. M. van Kooten – Psalm 85:2

Op deze bevrijdingsdag staan we stil bij de vrijheid. In Psalm 85 belijdt de dichter dat de Heere Zijn land gunstig is geweest. Werkelijk vrij zijn we als we door de Zoon van God vrijgemaakt zijn. Als we in het… Verder lezen →

ds. A. van Dalen – Psalm 2

In Psalm 2 wordt duidelijk dat de heidenvolken het tegen het de Gezalfde van God en Zijn volk hebben beraamd. God geeft echter aan Israël een Koning die eeuwig zal regeren: Jezus Christus. Verzet tegen Hem heeft geen zin; God… Verder lezen →

prop. H.J. Teeuwissen – Psalm 39:8

David is van zijn plek als hij zijn mond opent over het sterven. Het is een kastijding van God. Hij wordt gestraft en leert om het geheel van de Heere te verwachten. Uit Zijn Vaderlijke hand komt ons mensen alles… Verder lezen →

ds. G.J. Roest – Psalm 85

In Psalm 85 komt Gods brandende toorn aan de orde. God toornt over de zonde en ongerechtigheid. Hij wil in Jezus heil schenken; deze zegen krijgt ook concreet gestalte in de opbrengst van het land. Jezus gaat in onze plaats… Verder lezen →

M. Mullins – Psalm 112:1

Een gelovige heeft iets wat in deze wereld niet te krijgen is: diepe vrede met God. Vergeving van zonden en weten dat de Heere nabij is in alles en dat we ons daarom geen zorgen hoeven maken. De christen legt… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen