Tag prediking

ds. D. Siebelink – Johannes 16:13

De Heilige Geest getuigt niet van Zichzelf, maar van Christus. De gemeente is een horende gemeente omdat het geloof uit het gehoor is. De Geest laat ons zien dat Christus in onze plaats de vloek heeft gedragen en dat God… Verder lezen →

ds. D. Heemskerk – 1 Korinthe 2:1-5

Paulus wijst de gemeente van Korinthe erop dat hij uitsluitend gekomen is om Christus te prediken, en dien gekruisigd. Paulus doet dat op een eenvoudige manier, niet door ingewikkelde redeneringen te gebruiken of zich in wijsgerige discussies te begeven. Paulus… Verder lezen →

ds. R.W. de Koeijer – 1 Petrus 2:4-6

Petrus wijst er in zijn brief op dat Christus de door God gegeven Hoeksteen is. Hij is de hoeksteen gewórden, niet omdat wij dat wilden, maar omdat God het in Zijn raad besloten had. Bij ons is er van nature… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Jesaja 53:1-3

Wie heeft onze prediking geloofd? Naast het aanzeggen van de schuld en de profetue dat het volk weggevoerd zal worden, profeteert Jesaja van de Lijdende Knecht. Als een rijsje voortgekomen, uit dorre aarde. Geen gedaante noch heerlijkheid in Hem. Hem… Verder lezen →

Ds. J.J. ten Brinke – Markus 10:36,38

Ds. J.J. ten Brinke (Stolwijk) 29 maart 2015 Tekst: Markus 10:36,38 (7e lijdenszondag) Vragende Zaligmaker, twee vragen: Wat wilt u dat Ik voor u doe? (36) Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink enz? (38) Vragen die een preek… Verder lezen →

Ds. J.G. Blom (Kesteren) / 14 april 2013 / 1 Korinthe 15:17,18 en 20

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 9.30 uur   Votum en groet Psalm 33:11 Lezing wet Gebed des Heeren: 3 Schriftlezing 1 Korinthe 15:1-20 Gebed (incl. voorbede) Psalm 73:13,14 Prediking n.a.v. 1 Korinthe 15:17,18 en 20 Psalm 68:1 Dankgebed (“We zullen eindigen… Verder lezen →

kand. W.H. Hoorn – Galaten 3:24-26

Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen, 9.30 uur, ochtenddienst Afkondigingen Votum+groet Psalm 143:10 Wet des Heeren (http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ex+20&id35=1&l=nl&set=10) Psalm 119:18 Gebed (“verootmoedigen wij ons voor het aangezicht des Heeren”) Schriftlezing “van hedenochtend is uit brief van apostel Paulus aan gemeente van de Galaten”:… Verder lezen →

Ds. G. Hendriks (Opheusden) / 19 augustus 2012 / Handelingen 10:42 en 43

Ds. G. Hendriks (Opheusden) / 19 augustus 2012 / 18.30 uur Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen Afkondigingen namens uw kerkenraad Votum & groet Psalm 97:1 Belijdenis algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, 12 artikelen Psalm 32:1 (“zingen we instemmend”) Handelingen 10: 34-einde… Verder lezen →

Ds. G. Hendriks / 19 augustus 2012 / Handelingen 10:1-22

Ds. G. Hendriks / 19 augustus 2012 / 9.30 uur Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen Psalm 95:1,2 Psalm 139:14 Schriftlezing: Handelingen 10:1-22 Psalm 84:1,5,6 (collecte) Psalm 19:5 Psalm 25:6 Tekst: Handelingen 10:1-6 Cornelius, de Romeinse kapiteint, die in Caesarea gelegerd was… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen