Tag predikant

dr. P. Masters – 1 Korinthe 4:1

Predikanten moeten een eenvoudig leven leiden, zich niet laten afleiden door het oordeel van kerkgangers. Dat is wat de apostel Paulus de gemeente van Korinthe schrijft. Voorgangers zijn geroepen om van zichzelf af te zien en alles van God te… Verder lezen →

ds. J.A. van den Berg – Jesaja 52:7

Jesaja profeteert over een boodschapper die vrede en vrijheid komt verkondigen. Het volk is door eigen schuld in ballingschap terechtgekomen. De Heere heeft echter niet hun ondergang maar behoud op het oog. Dat is nog zo. God zendt dienaren van… Verder lezen →

dr. P. Masters – Kolossenzen 4:2

De apostel Paulus moedigt de christenen in Kolosse aan om sterk aan te houden in het gebed en in hetzelve te waken met dankzeggin. Het is zo vitaal: als het gebed ontbreekt dan leidt dat tot verachtering in het geloof…. Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Johannes 20: 21-22

Jezus verschijnt aan Zijn discipelen met de woorden ‘Vrede zij u’. Daarna blaast Hij op hen. Hij zendt Zijn discipelen de wereld in om het evangelie te verkondigen. Zo worden predikanten nog altijd in die brede stroom en beweging, die… Verder lezen →

ds. R.W. de Koeijer – 1 Petrus 2:4-6

Petrus wijst er in zijn brief op dat Christus de door God gegeven Hoeksteen is. Hij is de hoeksteen gewórden, niet omdat wij dat wilden, maar omdat God het in Zijn raad besloten had. Bij ons is er van nature… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen