Preekaantekeningen

Tag

Paulus

dr. P. Masters – Kolossensen 4:7

De apostel Paulus had in de dienst aan de Heere medearbeiders die hem ter zijde stonden en zelf ook getrouw arbeidden in Gods Koninkrijk. Tychikus is een geliefde broeder. En niet zomaar eventjes zo genoemd maar vanwege zijn getrouwe dienst…. Lees verder →

ds. D. Siebelink – Romeinen 8:31b

Als je naar de omstandigheden in de wereld of naar die in je eigen leven kijkt, kan je je afvragen waar God is. Zeker als je bedenkt dat wij God verlaten hebben en geneigd zijn Hem en de naaste te… Lees verder →

rev. Ibrahim – Galaten 2:9

De apostel Paulus, apostel der heidenen, is een aantal keer in Jeruzalem geweest. In zijn brief aan de christelijke gemeente in Galatië schrijft hij erover. Het is hem erom te doen dat er geen valse leringen binnensluipen en dat het… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossensen 3:8

In zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse vervolgt zijn Paulus met het schrijven dat alle begeerte, gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit de mond dient te worden afgelegd. Het behoort tot de oude natuur, de oude mens…. Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossensen 3:3

Gods kinderen zijn reeds gestorven aan de oude natuur en toch roept Paulus hen op om te strijden tegen de leden van het oude lichaam. Paulus wijst op aangrijpende zonden. De huidige toestand komt nog niet overeen met de geestelijke… Lees verder →

ds. C. Mijderwijk – Handelingen 15:1-21

Als Paulus en Barnabas, na de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren, op zendingsreis zijn ter verspreiding van het Evangelie van vrije genade, rijst de vraag over de besnijdenis. God zelf had de besnijdenis ingesteld in het Oude Testament… Lees verder →

ds. G.C. Vreugdenhil – Filippenzen 4:13

In de gevangenis wijst de apostel Paulus de gemeente van Filippi erop dat hij, hoewel zwak, in Christus toch alle dingen vermag. Paulus leeft ín Christus en daarom hoeft hij zich geen zorgen te maken. Een bemoedigende belofte, ook in… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossensen 2:1

In zijn zendbrief aan de christelijke gemeente te Kolosse uit de apostel Paulus zijn bezorgdheid. De christenen zijn onder constante dreiging van de satan die hen aanvalt en probeert te laten dwalen. Wat is het tegengif tegen achteruitgang? Loyaliteit en… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossensen 1:24

De apostel Paulus vervolgt zijn onderwijs aan de christenen te Kolosse over de echte Evangelisatie. De verheuging in het lijden om Christus’ wil. De kerk lijdt, als een lid lijden alle leden, omdat het lichaam van Christus lijdt. En het… Lees verder →

ds. S.T. Lagendijk – Handelingen 27:14-44

In het midden van de storm dankt de apostel Paulus de Heere God. Hij vertrouwt op Hem. God heeft Hem belooft dat hij voor de keizer in Rome zal verschijnen en niet zal omkomen in de storm. Als wij ons… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen