Tag Paulus

ds. M.C. Batenburg – 1 Korinthe 4:20

Paulus wijst de gemeente te Korinthe erop dat woorden leeg kunnen zijn, maar het Evangelie van het kruis is vol kracht. Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden maar in kracht. Paulus is maar een zwak mens, hij verweert… Verder lezen →

kand. J.W. Bonenberg – Romeinen 1:16-17

De apostel Paulus schaamt zich niet voor het Evangelie ondanks de tegenstand en de spot. Het Evangelie is een kracht, dynamiet, Gods tot zaligheid. In het Evangelie Gods gerechtigheid geopenbaard. Dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoend heeft…. Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Filippenzen 3:20-21

De apostel Paulus schrijft aan de christenen in Filippi, een Romeinse kolonie. Ze weten meteen waar het over gaat als hij het er over heeft dat hun burgerschap in de hemel is. Ze behoren aan een ander Koninkrijk toe door… Verder lezen →

J. Cartwright – 1 Timotheüs 2:7

In het Evangelie staat de Jezus Christus centraal die naar deze wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het is het Evangelie dat gepreekt wordt. Door Salomo die de realiteit onder ogen bracht dat alles… Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – 1 Korinthe 3:9b

Paulus schrijft aan de gemeente te Korinthe dat zij Gods bouwwerk (tempel) zijn. Christus is het fundament van de kerk, eenmaal gelegd. Voorgangers en ambtsdragers dienen op dat fundament verder te bouwen. Jezus Christus en die gekruisigd. God zal ook… Verder lezen →

S. Farewell – Handelingen 23

Toen de apostel Paulus het Evangelie preekte was het tegenstand. Maar de Heere was hem nabij en die bemoediging kreeg Paulus in die benauwde situatie toen de Heere Jezus Christus letterlijk naast Hem stond. De Heere werkte door de omstandigheden… Verder lezen →

ds. C. van den Berg – 2 Korinthe 12

De apostel Paulus werd bekritiseerd om zijn bediening. Maar in plaats van indruk te maken met geestelijke ‘successen’ roemt hij in zwakheid. Hij had een doorn in zijn vlees waar hij voor gebeden heeft of die weggenomen mocht worden maar… Verder lezen →

M. Kanagalingam – 1 Korinthe 11:1

Paulus roept de christenen op om zijn navolgers te zijn zoals hij van Christus is. Dat is wat als je bedenkt dat wij mensen zondaren zijn. Wie durft dit na te zeggen? Het is door het Evangelie van Christus en… Verder lezen →

ds. J.A.A. Geerts – Romeinen 15:13

Paulus wijst de gemeente te Rome erop dat de Geest van God vervuld met blijdschap en hoop. Pinksteren krijgt concreet gestalte in het leven: God komt centraal te staan, we krijgen Hem nodig. We krijgen hoop op het eeuwige leven… Verder lezen →

ds. A.W. van der Plas – 2 Korinthe 4:7

Het Evangelie van vrije genade wordt door de apostel Paulus als een schat voorgesteld. Een schat die in aarden vaten wordt bewaard. Het is Gods wijsheid om het Evangelie door eenvoudige mensen te laten verspreiden. Met het oog op dat… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen