Tag Pasen

ds. G.D. Kamphuis – 1 Korinthe 15 : 25

Op Gede Vrijdag en Pasen heeft Jezus de beslissende slag geslagen, maar het is nog geen Victory Day. Jezus regeert nu nog tussen Zijn vijanden – waar wij zoveel last van kunnen hebben: ziekte, zonde, dood, verslaving, stress. De vijanden… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – 1 Petrus 1:3

Petrus schrijft over de hoop: de opstanding van Jezus uit de dood geeft hoop op het eeuwige leven. De erfenis wordt voor de gelovigen bewaard in de hemel en het geloof hier op aarde beschermd waarin de kracht van God… Verder lezen →

ds. J.A. van der Velden – Johannes 8:56

Abraham heeft al Pasen gevierd. In de geboorte van Izak, het offer van zijn eerstgeborene en de ‘opstanding’ uit diens ‘schijndood’, heeft hij de dag van Christus gezien. Christus is de Meedere Izak, die volkomen heeft betaald voor de schuld… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – 1 Korinthe 15:12-21

Als de opstanding van Christus niet heeft plaatsgevonden is het geloof en de prediking ijdel. Paulus werkt deze gedachtegang uit en dat is voor ons soms herkenbaar. Maar Christus is echter wel opgestaan! Hij heeft de gerechtigheid voor ons verworven… Verder lezen →

ds. A.J. Zoutendijk – Johannes 20:27b-29

Jezus verschijnt na Pasen aan Zijn volgelingen, aan de kring maar ook aan de enkeling – en ook aan Thomas. Thomas is geen twijfelaar, maar een sombere piekeraar. Tegelijk ontlokt hij Jezus een van Zijn mooiste uitspraken: ‘Ik ben de… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Johannes 20:30-31

Aan het einde van het evangelie schrijft Johannes over het doel waarom hij dit, geleid door de Heilige Geest, opgeschreven heeft. Het is opdat wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, en gelovende het -echte- leven hebben… Verder lezen →

prop. H.J. Teeuwissen – Mattheus 28:6

De vrouwen zoeken naar Jezus in het graf, maar het graf is leeg. Jezus heeft de dood overwonnen. De zonde en het oordeel zijn achtergebleven in het graf. Jezus komt de vrouwen tegemoet. Hij wil ons zalig maken en onze… Verder lezen →

ds. K.J. Kapteijn – Lukas 24:32

Als de twee disicipelen van Jeruzalem naar Emmaüs wandelen, dan komt de uit de doden opgestane Heere Jezus Christus bij hen. Hij mengt zich in hun gesprek en gaat hen onderwijzen vanuit Mozes en de profeten. Als het avond wordt… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Lukas 24:6a

De vrouwen komen bij het graf van de Heere Jezus op de Paasmorgen en vinden daar een leeg graf. Een engel vertelt hen dat Hij uit de doden is opgestaan. Hij is de Levende. De dood heeft het afgelegd. Zo… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Mattheüs 28:8

Jezus komt de vrouwen tegemoet. Dat is de beweging die God altijd maakt: Hij zoekt het verlorene op. Hij laat Zijn volk niet los. En Hij zal bij hen zijn, al de dagen, tot aan het einde van de wereld…. Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen