Tag Pascha

ds. C. Gielen – Johannes 3:3

In het gesprek dat Nicodemus in de nacht met Jezus heeft komt de noodzakelijkheid, menselijke onmogelijkheid en mogelijk bij God van de wedergeboorte aan de orde. Jezus, de Zoon van God en hoogste Profeet, plaatst Nicodemus er helemaal buiten. Een… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 26:26

Jezus stelde in de intieme kring van discipelen het avondmaal in. Jezus zei: Neem en eet. Daarin klinkt een opdracht. Daarvoor had Hij het brood genomen, het gezegend en gedankt. Hij brak het als teken van de verbreking van Zijn… Verder lezen →

ds. N.M. Tramper – Mattheüs 26:39b

Jezus dronk de beker van het lijden. Daarmee gehoorzaamde Hij aan de wil van Zijn Vader. De beker staat symbool voor het lijden, maar ook voor het leven. Waar is onze levensbeker mee gevuld? Als wij, weglopers en slapers, onze… Verder lezen →

ds. N. van der Want – Johannes 13:1

Jezus’ ure is gekomen Het uur van het lijden en sterven is aangebroken als Jezus samen met Zijn discipelen het laatste Pascha viert. Hij gaat over tot Zijn Vader en weet de weg die voor Hem ligt. In Zijn lijden… Verder lezen →

kand. J.W. Bonenberg – Zacharia 9:9-10

De Koning komt De profeet Zacharia profeert over de komst van de Heere Jezus, de Zoon van God. Zijn oproep van vreugde komt in een tijd van ellende en hopeloosheid van het volk. De Vredevorst komt niet met pracht, met… Verder lezen →

Ds. G. Mulder – Exodus 13:13-14

Ds. G. Mulder (Kootwijk) Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 15 oktober 2017, 17:00 uur Schriftlezing Exodus 14:1-22, tekst vers 13-14   Gemeente, Het gaat in ons leven altijd anders dan wij denken. Tegenslag. Moeilijkheden. Jongens die je willen grijpen. Wegvluchten…. Verder lezen →

Ds. R. van de Kamp – Handelingen 2 vers 33 – Eerste Pinksterdag

Zondag 4 juni 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp Handelingen 2 vers 33 ‘Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen