Tag paasevangelie

ds. D.J. Diepenbroek – Johannes 20:30-31

Aan het einde van het evangelie schrijft Johannes over het doel waarom hij dit, geleid door de Heilige Geest, opgeschreven heeft. Het is opdat wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, en gelovende het -echte- leven hebben… Verder lezen →

ds. K.J. Kapteijn – Lukas 24:32

Als de twee disicipelen van Jeruzalem naar Emmaüs wandelen, dan komt de uit de doden opgestane Heere Jezus Christus bij hen. Hij mengt zich in hun gesprek en gaat hen onderwijzen vanuit Mozes en de profeten. Als het avond wordt… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – 1 Korinthe 15:20

Christus is opgewekt uit de doden Het maakt alles uit of Christus wel of niet is opgewekt uit de doden. De apostel Paulus jubelt het uit: Christus is opgewekt en is de Eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn uit de… Verder lezen →

Ds. A.C. Uitslag (cgk) / 7 april 2013 / Mattheus 28, 11-15

Hersteld Hervormde Gemeente, Driebruggen, 9.30 uur   Mededelingen namens de kerkenraad Votum en groet Psalm 21; 4 en 5 Lezing van de wet Psalm 143; 2 Schriftlezing: Mattheus 28, 8-20 Gebed (voorbede en dankzegging) Psalm 5; 6 en 7 en… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen