Tag overspel

ds. J. Kommerie – Heidelbergse Catechismus zondag 41

Het zevende gebod uit de wet van God, de echt niet te breken, raakt onze naasten. Mensen raken daardoor diep beschadigd terwijl God ons daarvoor niet over heeft. De liefde van God spreekt door dit gebod. We zien de brokstukken… Verder lezen →

prof. A. de Reuver – Johannes 8:1-12

Een overspelige vrouw wordt bij Jezus gebracht door de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij willen Jezus in de val lokken, de vrouw is slechts lokaas. Jezus schrijft met de vinger in de aarde – daarmee verwijzend naar een tekst uit Jeremia… Verder lezen →

kand. A. van Duijn – Hosea 2:22b

Het is de verbondstrouw van God dat er mensen begenadigd worden en uit vrije genade het eeuwige leven ontvangen. Christus, de eeuwige Zoon van God, heeft de volkomen verzoening aangebracht. Het is God Zelf die Zich ontfermd. In de geschiedenis… Verder lezen →

ds. P. Nobel – Johannes 8:6-7

De Farizeeërs en Schriftgeleerden hebben een vrouw op overspel betrapt. Zij worden echter niet gedreven door de liefde tot haar of tot de wet van Mozes, maar door de haat jegens Jezus. Jezus schrijft, na de beschuldiging gehoord te hebben,… Verder lezen →

ds. T.A. Bakker – Jeremia 3:22a

De waarschuwing van God door de profeet Jeremia uitgesproken aan het volk van Israël is om terug te keren. Het is net als een spookrijder die met lichtsignalen wordt gewaarschuwd want het is levensgevaarlijk en kan dodelijk aflopen. Het volk… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Johannes 8:1-11

De Schriftgeleerden en Farizeeën brengen een vrouw bij Jezus die op heterdaad is betrapt van overspel. Zij willen Jezus in de val lokken: als Hij voor de doodstraf pleit, kunnen ze Hem bij de Romeinen aanklagen en en als Hij… Verder lezen →

dr. P. Masters – Exodus 20:12-14

Zoeken naar heiligende wetten In het Hogepriesterlijk gebed bidt Jezus om de heiliging van de Zijnen. Jezus’ gebed als Hogepriester bevat de woorden ‘heilig hen door Uw Waarheid’. Gods Woord is de waarheid, in de Tien geboden [Exodus 20] is… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – H.C. Zondag 44 (‘Gij zult niet begeren’)

Gods geboden raken niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. Dat geldt zeker bij het tiende gebod, ‘Gij zult niet begeren’. God verbiedt een sterke gerichtheid op iets van een ander. Begeerten op zich zijn niet verkeerd,… Verder lezen →

ds. H. Zweistra – Genesis 39:2,7,12

Jozef getrouw gemaakt Wat maakte dat Jozef de verleiding van de vrouw van Pótifar die hem probeerde te verleiden weerstond? De Heere was met Jozef. De meerdere Jozef, Jezus Christus, bleef als mens staande in alle verzoekingen en God houdt… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – over het zevende gebod (seksualiteit i.c.m. HC zondag 41) (3/3)

De gave van seksualiteit heeft God geschonken om van te genieten. Echter leven we in een wereld na de zondeval en is er veel mis op het terrein van de seksualiteit. Het is belangrijk om elkaar te steunen en voor… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen