Tag Oudjaarsdag

ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 31 vers 16 (1/2)

Onze tijden zijn in Gods hand David wijst er in Psalm 31 op dat zijn tijden in Gods hand zijn. Hij heeft veel vijanden die hem willen grijpen, maar weet dat Gods machtige hand hem dragen. Durven we ons ook… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Lukas 21 vers 33

Zijn woorden zullen niet voorbijgaan De laatste dag van het jaar bepaalt ons bij de eindigheid van het aardse leven. Jezus leert Zijn discipelen en daarmee ook ons dat de hemel en aarde zullen voorbijgaan maar dat Zijn woorden zullen… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Heidelbergse Catechismus zondag 15

‘In de kribbe gelegd om gekruisigd te worden’ Jezus is gekomen naar deze wereld om de toorn van God over de zonden te dragen. In de schaduw van de kribbe in Bethlehem waarin Hij gelegd werd toen Hij geboren werd… Verder lezen →

ds. J.C. Schuurman – Lukas 2 vers 17 en 38m

Getuigen van Christus Een preek over het thema kerstgetuige. De herders en Anna vertellen, nadat ze Jezus hebben ontmoet, over het Woord wat de Heere hen heeft verkondigd. Een Christusgetuige getuigt niet over zichzelf, maar over het heil van God… Verder lezen →

ds. G.C. Klok – 2 Kronieken 20:19-20

Laat de wapens rusten, het is niet onze strijd maar Gods strijd De strijd is van de Heere. Hij heeft de strijd gestreden. In Christus is Hij Overwinnaar. Over zonden en wereld en duivel en dood en alles wat ons… Verder lezen →

Nieuwere berichten »

© 2022 Preekaantekeningen