Tag Oude Kerk Putten

ds. J.K.M. Gerling – Psalm 13

David is in grote benauwdheid als de vijanden sterker lijken te zijn en hij voor zijn gevoel geen kant uit kan. Er klinkt een benauwd vragen. Maar God is in Zijn genade nabij en dat doet David op God vertrouwen… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Mattheüs 14:27

Na de wonderbare spijziging stuurt de Heere Jezus Christus de discipelen het meer van Galilea op. Hij weet dat ze in een storm terecht zullen komen. God heeft daar Zijn hogere bedoeling mee. Maar daarin is Hij nabij allen die… Verder lezen →

ds. H. Roseboom – Lukas 9:61-62

Jezus ontmoet een man die Hem wel wil volgen, maar hij wil eerst afscheid nemen van zijn familie. Het volgen van Jezus vraagt echter radicale en onvoorwaardelijke overgave. Dingen die op zich niet verkeerd hoeven te zijn, zoals familie of… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Openbaring 4:1

Het nieuwe jaar 2020 is nog maar een even begonnen of heeft zijn sporen al getrokken. Maar wie is er die te midden van alle spanningen, dreigingen, moeiten en verdriet regeert? Vanuit Openbaring wordt door de Heere Jezus de geopende… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Openbaring 3:7-13

Filadélfia zendingsgemeente  Soms komt nog weleens de vraag wat een christelijke gemeente aan zending doet. Christenen doen niet zozeer aan zending maar weten zich gezonden. Heel gewone mensen die de Naam van Jezus groot maken en dicht bij het Woord… Verder lezen →

ds. G.C. Bergshoeff – Prediker 1

Er is niets nieuws onder de zon De vraag naar de zin van het leven, is de vraag die Prediker ook stelde. Wat heeft alle arbeid voor zin? Van de vroege morgen tot de late avond zwoegen, en dan? Waar… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Hebreeën 12:1b-2a

Belijdenis doen is zien op Jezus Belijdenis doen is hetzelfde zeggen. Instemmen, nazeggen. We hebben iets gehoord, van Iemand. Het geloof is een loopbaan. De goede strijd van het geloof. Ziende op de Leidsman en Voleinder Jezus Christus. Hij is… Verder lezen →

ds. R.E. Kuus – Lukas 1:45

Gods beloften zullen volbracht worden Het is de Heilige Geest die Elizabet doet zingen bij de ontmoeting met haar nicht Maria. Als deze twee aanstaande moeders elkaar ontmoeten, dan springt het kindje Johannes op in de buik van Elizabet omdat… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen