Tag Open Doors Dag

ev. J. ten Brinke – Romeinen 12:9-21

Paulus schrijft in de brief aan de gemeente te Rome hoe we om moeten gaan met (christen)vervolging. Niet hoogmoedig zijn, maar nederig. Door niet te haten, maar lief te hebben. Door het kwade te overwinnen door het goede.

© 2024 Preekaantekeningen