Tag oogst

prop. L.M. Jongejan jr. – Ruth 2:2

Boaz is een type van de Heere Jezus Christus. Hij trekt zich het lot van Ruth, een vreemdeling uit Moab en weduwe, aan. Ruth ontving het tegenovergestelde van wat ze verdiende of verwachte. In Boaz’ ogen zien we iets van… Verder lezen →

ds. R.R. Eisinga – Lukas 10:20

Met Kerst is Jezus Christus verschenen. Hij is gekomen als Immanuel en de Zaligmaker. Zijn Koninkrijk breekt door; Hij zendt Zijn leerlingen erop uit om het evangelie overal te laten verkondigen. De oogst is groot, maar de arbeiders zijn weinig…. Verder lezen →

ds. A. van Duinen – Mattheüs 9:35-38

Jezus is met ontferming over mensen bewogen. Hij laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. De wereld zoekt haar geluk in de zonde. Dat levert onrust en vermoeidheid op – veel mensen in onze tijd lijden… Verder lezen →

ds. A. van Vuuren – Openbaring 14: 16 en 19

Bij het finale oordeel zal er een graanoogst (gelovigen) en een druivenoogst (ongelovigen) zijn. Jezus zal Zijn kinderen binnenhalen, terwijl een engel het oordeel zal voltrekken. Dat zal verschrikkelijk zijn: Christus zal allen die niet voor Hem wilden buigen, vertreden… Verder lezen →

Ds. R. van de Kamp – Jesaja 28 vers 23-29

Zondag 2 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. R. van de Kamp Voorzang: Psalm 61 vers 3, 4 en 7 Stil gebed, Votum en groet Psalm 17 vers 4 Voorlezing van de wet van God, Exodus 20… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen