Tag ongeloof

ds. E.C. de Waard – Markus 16:14-15

Jezus laat het nieuws van Zijn opstanding eerst via Maria Magdalena en anderen, aan wie Hij verscheen, bekend worden. Pas daarna verschijnt Hij Zelf. De discipelen geloven echter de getuigenissen niet. Jezus wijst hen daarom terecht, maar schakelt hen tegelijkertijd… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Timotheüs 1:15

Het Evangelie van vrije genade is een getrouw woord om door alle mensen aanvaard te worden. Christus Jezus de Zoon van God kwam naar deze aarde om te betalen voor de zonden. Wij moeten bekeerd worden om het Koninkrijk van… Verder lezen →

dr. P. Masters – Hebreeën 3:12

In de woorden van de schrijver aan de broeders klinkt bezorgheid door. Voor hen die nog een boos, ongelovig hart hebben. Een hart dat verhard is door het verwerpen van de levende God. Ongeloof is actief en voortgaand verzet. Ongeloof… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Hebreeën 12:16

In de brief aan de Hebreeën worden ons voorbeelden van gelovigen beschreven. Maar ook een aangrijpend voorbeeld van een ongelovige: Ezau. Ezau, de oudste zoon van Izak en Rebekka die voor een maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkwanselde. Ongelovigen zijn als Ezau… Verder lezen →

ds. J.C. en Ouden – Markus 9:23-24

Als de Heere Jezus van de berg van de verheerlijking komt, is daar een twistgesprek en komt een man op Jezus af. Zijn zoon is maanziek, bezeten door een stomme geest. De vader is teleurgesteld in de discipelen die zijn… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 19:14

In de gelijkenis van de welgeboren, nobele man komen de dienstknechten aan het woord. Ze willen hem niet als koning die over hen heerst. Hij is het obstakel voor hen om te kunnen zijn die ze willen zijn. Zo is… Verder lezen →

ds. M. Goudriaan – Heidelbergse Catechismus zondag 3

In Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus klinken ernstige woorden: wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is ook in 2019 realiteit, ondanks dat velen de catechismus verouderd vinden. De Bijbel leert ons dat wij… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Markus 16:14

Als Jezus een week na de opstanding aan de discipelen verschijnt, verwijt Hij hun ongeloof en hardheid van het hart. De discipelen geloofden de getuigen (Maria, Emmaüsgangers) niet. Dat is nog zo. Hoewel Jezus’ verschijning niet noodzakelijk is, verschijnt Hij… Verder lezen →

dr. P. Masters – Markus 6:34

De voordelen en nadelen van niet geloven Er zijn voordelen om niet te geloven maar tegelijkertijd ernstige nadelen om niet te geloven. Wie niet gelooft houdt er ook een religie op na: het eigen denken is de standaard en er… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Dordtse Leerregels H1, paragraaf 6

De Dordtse Leerregels wijzen op Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid inzake de verkiezing en de verwerping. Het geloof is een gave, daar kan en hoef je als mens niets aan bij te dragen. Het ongeloof wordt in de bijbel gezien… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2022 Preekaantekeningen