Tag omstandigheden

S. Farewell – Handelingen 23

Toen de apostel Paulus het Evangelie preekte was het tegenstand. Maar de Heere was hem nabij en die bemoediging kreeg Paulus in die benauwde situatie toen de Heere Jezus Christus letterlijk naast Hem stond. De Heere werkte door de omstandigheden… Verder lezen →

ds. D.C. Flapper – 1 Timotheüs 4:8b

De apostel Paulus onderwijst zijn geestelijke zoon Timotheüs in de pastorale brief over de standvastigheid in het geloof. De lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de Godzaligheid is tot alle dingen nut. Er is geen omstandigheid, ook niet in… Verder lezen →

ds. A. Vlietstra – Habakuk 3:17-18

Uit de mond van de profeet Habakuk klinkt in crisistijd de psalm met een alhoewel en nochtans. Een alhoewel vanwege de omstandigheden waarin het volk van Israël verkeert. Vervolgens klinkt er, ondanks de barre omstandigheden, een nochtans. Hét nochtans van… Verder lezen →

ds. L. W. Ch. Ruijgrok – Psalm 3:4a en 9a

Ds. L. W. Ch. Ruijgrok (Poortvliet) / 2 september 2012 / Psalm 3:4a en 9a. Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen Zondag 2 september 2012; 18.30 uur Psalm 84:5 Geloofsbelijdenis Psalm 84:6 Schriftlezing: Psalm 3 Psalm door David gedicht, toen hij voor… Verder lezen →

ds. J.P. Boiten – Hebreeën 11:23

ds. J.P. Boiten (CGK Sliedrecht), Hebreeën 11, 23 Zondag 24 juni 2012, 18.30 uur Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen – Waarder Stil gebed Votum & groet Psalm 68: 5a, 6b en 7 Geloofsbelijdenis Psalm 147:6   Wij lezen uit Gods Woord,… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen