Preekaantekeningen

Tag

Numeri

eerwaarde heer J. Lankhaar – Numeri 20:28a

Aäron de hogepriester sterft op de berg Hor. Niet omdat zijn krachten afgenomen zijn maar omdat God het zo heeft bepaald. Mozes en Aäron mogen het beloofde land niet binnen vanwege het slaan op de rots bij de wateren van… Lees verder →

ds. N.A. Donselaar – Numeri 21:1-9

Het volk Israël kwam in opstand tegen de HEERE, daarom zond de HEERE vurige slangen. Zijn straffende toorn ging over het volk uit. Mozes roept de HEERE aan en hij krijgt de opdracht een vurige, koperen slang op een banier… Lees verder →

ds. J.A. Kloosterman – Numeri 24:17

Adventsprofetie van Bileam In het boek Numeri, diep in het Oude Testament, wordt de profetie van de toch wel dubieuze man Bileam van de komende Messias, de Heere Jezus Christus, beschreven. Hij is de enige Koning uit het volk van… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen