Tag Noach

J. Cartwright – 1 Timotheüs 2:7

In het Evangelie staat de Jezus Christus centraal die naar deze wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het is het Evangelie dat gepreekt wordt. Door Salomo die de realiteit onder ogen bracht dat alles… Verder lezen →

ds. G.D. Kamphuis – Genesis 6:6 en 8

Dat God berouw heeft van het feit dat Hij de mens gemaakt heeft, laat zien dat Hij betrokken is op de mens. Tegen de achtergrond van Zijn oordelen schittert Gods genade. Jezus is de Meerdere Noach. In Hem is behoud,… Verder lezen →

ds. J.B. ten Hove – Genesis 8:1

God denkt, tijdens en na de zondvloed, aan Noach en zijn gezin in de Ark. Ze zitten dan al 150 dagen in de Ark. Maar God denkt aan het verbond dat Hij met Noach heeft gesloten. Noach weet en gelooft… Verder lezen →

ds. P. Vermaat – Genesis 6:14A en 7:16B

Noach wandelde met God. Hij keek anders naar zijn tijdgenoten dan dat zij naar hem keken. Noach kende het geheim van Gods rust. Noach liet zich omscholen, van landbouwer naar timmerman. Wij moeten ook omgeschoold worden, een levenslange omscholing. De… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Genesis 6:8

Na de Schepping kwam de zonde al snel in de wereld. Zonde is verstoring van Gods orde. Mens, schepping en klimaat zuchten onder de gevolgen van de zonde – al zetten de groten der aarde nog steeds een grote mond… Verder lezen →

ds. W. Pieters – Hebreeën 11:7

Noach kreeg van God de opdracht een Ark te bouwen. Hij vreesde omdat hij de waarschuwing en belofte van God serieus nam. Hij is ons ten voorbeeld, in het kinderlijk geloven van Gods stem. Wie in geloofsgehoorzaamheid de Heere volgt,… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Hebreeën 11:7

Noach geloofde, ondanks het absurde, in God en vertrouwde op Zijn woord. Omstanders zullen hem misschien wel uitgelachen hebben toen hij aan de Ark bouwde. Misschien hebben ze meegeholpen. Het lijkt erop dat Noach in eenzaamheid aan de ark bouwde,… Verder lezen →

ds. G.J. Anker – Genesis 9:18-29

Noachs laatste geschiedenis is geen fraaie: hij ligt dronken en naakt in zijn tent. Zijn zoon Cham bedekt de schande niet, maar vernedert zijn vader, ook door het door te vertellen. Mogelijk speelde er meer in deze zonde; vandaar dat… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – H.C. Zondag 44 (‘Gij zult niet begeren’)

Gods geboden raken niet alleen wat we doen, maar ook wat we willen. Dat geldt zeker bij het tiende gebod, ‘Gij zult niet begeren’. God verbiedt een sterke gerichtheid op iets van een ander. Begeerten op zich zijn niet verkeerd,… Verder lezen →

Ds. J.W. Baan – Genesis 9 vers 29b

Zondag 8 oktober 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.W. Baan [Sprang-Capelle] – Genesis 9 vers 29b Voorzang Psalm 17 vers 3 Gebed, Votum en groet Psalm 85 vers 1 Wet van God, exodus 20 Psalm 85 vers… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen