Preekaantekeningen

Tag

Nieuwjaarsdag

ds. P. den Ouden – 2 Korinthe 4:16-18

Aan het begin van een nieuw jaar leren we van Paulus dat we houvast en zekerheid niet wat we kunnen zien of in iets in dit leven moeten zoeken, maar alleen in Jezus Christus. Dit leven gaat voorbij, ten diepste… Lees verder →

dr. J.B. ten Hove – 1 Thessalonicenzen 5:8

Paulus roept de gemeente te Thessalonica op op wakker en nuchter te zijn. Er staat veel op het spel: we verwachten de wederkomst. Het geloof en de liefde beschermen de gelovige in de geestelijke strijd. We moeten het niet van… Lees verder →

ds. J. Post – Klaagliederen 3:40-42

De profeet Jeremia roept op tot het zelfonderzoek en het doorzoeken van onze wegen. En laat ons wederkeren tot de Heere. Het gaat over ons in het Woord van God dat op deze nieuwsjaarsdag tot ons komt. We zijn geroepen… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Psalm 90:12

In Psalm 90 roept Mozes ons op om onze dagen te tellen. Gods rekenkunde: door Zijn bril naar onze werkelijkheid kijken. God gaf Zichzelf, op Golgotha, en streept zo onze zonden weg. Vanuit Zijn genade mogen we leven en uitdelen… Lees verder →

ds. W. van Vlastuin – 1 Timotheüs 4:16

Op deze Nieuwjaarsmorgen klinkt een woord van vermaning: heb acht op uzelf en op de leer, dat u daarin volhardt. Het grootste gevaar komt niet van buitenaf maar zit in onszelf. Dat geldt ook de nieuwe ambtsdragers die in de… Lees verder →

ds. R.W. de Koeijer – 2 Korinthe 5:17

2020 is een nieuw jaar in een oude wereld. De media zullen dit jaar ‘oud nieuws’ brengen. Wat echter nieuw is, is Gods werk. In Christus zijn Gods kinderen een nieuwe schepping. Echt nieuw. Veranderd, gevormd naar Zijn beeld. Deze… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Psalm 91:14-16

Een bemoedigende en vertroostende toezegging op de Nieuwjaarsdag Op de morgen van de Nieuwjaarsdag komt de Heere met Zijn Woord en beloften tot ons vanuit Psalm 91. Die Mij zeer bemint, spreekt God, zal ik uithelpen. Hij zal verhoren die… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 3

In Psalm 3 heeft David met tegenstanders te maken. Zij stellen dat hij geen heil bij God heeft. Maar God is een schild voor Zijn kinderen. Hij gaat tussen de moeiten en ons in staan. Dat is het ‘U echter’… Lees verder →

ds. R. van de Kamp – Kolossenzen 3 vers 17

Alles te doen in de Naam van de Heere Jezus In de handgeschreven brief van Paulus aan de gelovigen van Kolossenzen, en door de werking van de Heilige Geest vandaag aan ons, roept hij op om alles in woorden en… Lees verder →

ds. M.J. Tekelenburg – Psalm 31 vers 25 (2/2)

In deze preek op Nieuwjaarsmorgen worden we opgeroepen sterk te zijn. Om ons leven geborgen te weten in Gods hand en vervolgens naar Zijn goede geboden te leven. Of je dat van jezelf kan? God geeft wat Hij beveelt en… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen