Tag nieuwe schepping

ds. Th. Overbeeke – 2 Korinthe 5:17

Paulus wijst de Korinthiërs erop dat ze in Christus een nieuwe schepping zijn. Alles is nieuw geworden – het nieuwe leven werkt in alles door. Dat is dankzij Gods genade; wij kunnen onszelf of de wereld niet verbeteren. Het lijden… Verder lezen →

ds. P. van de Voorde – 2 Korinthe 5:15

Paulus wijst de gemeente van Korinthe erop dat Christus de tweede Adam is: Hij is de dood doorgegaan en zal al de Zijnen opwekken tot het nieuwe leven. God schiep ons uit liefde; Hij heeft ons bestaan gewild. Alleen als… Verder lezen →

ds. W.L. van der Staaij – 2 Petrus 3:14

De apostel Petrus schrijft in zijn afscheidsbrief over de levende verwachting. Het is de christelijke hoop die het tijdelijke leven hier op aarde overstijgt. Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde op dewelke gerechtigheid woont. Daar… Verder lezen →

ds. G. Mulder – Filippenzen 1:21

Vanuit de gevangenis in Rome bemoedigt Paulus de gemeente te Filippi. Zijn leven ligt vast in Christus en dus zal straks zijn sterven winst zijn. Het is voor ons noodzakelijk om te weten of we geborgen zijn in Christus. Vanuit… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 2:10

De apostel Paulus benadrukt het werk van Jezus Christus, Gods kinderen zijn Zijn maaksel. Goede werken zijn van God, niet door onze eigen werken. Door het volbrachte werk van Jezus Christus, door Hem wedergeboren. Dan is ons leven werkelijk veranderd…. Verder lezen →

ds. S.T. Lagendijk – Galaten 2:20

‘Christus leeft in mij’ Over de kruisiging van Christus valt meer te zeggen dan alleen dat Hij gekruist is. Paulus leert ons dat de gelovigen met Hem gekruist zijn en, nog rijker, dat Christus in hen leeft. God ziet Zijn… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Romeinen 7:4

Het geheim van het nieuwe leven Van nature zijn wij mensen getrouwd met de wet. En die wet kan niet anders dan ons veroordelen omdat wij niet volkomen gehoorzaam zijn wat God eist. Zijn we ook met Christus gestorven aan… Verder lezen →

ds. J.C. den Toom – 2 Korinthe 5 vers 17

Woensdag 15 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.C. den Toom (Oldebroek) – 2 Korinthe 5 vers 17 Voorzang Psalm 51 vers 1 Gebed, Votum en groet Psalm 62 vers 1 en 4 Geloofsbelijdenis met de twaalf… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – 1 Korinthe 1

Ds. D. Siebelink Zondag 13 september 2015 Voortzetting + nabetrachting Heilig Avondmaal 1 Korinthe 1: 26-31, uitgangspunt is vers 30-31 Let op uw roeping broeders. Daar heb je weer dat woord roeping. Geroepen tot gemeenschap (voorbereiding). Joden en Grieken geroepen… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen