Tag Nieuwe mens

dr. P. Masters – Filippenzen 3:7-8

De apostel Paulus maakt de balans. Als hij ziet op de bekering tot God, door God gewerkt, dan gaat het om winst en verlies. In Christus een nieuw leven ontvangen en een nieuwe natuur. Er is ook ‘verlies’: niet meer… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 16

De apostel Paulus onderwijst de christenen in Rome over de betekenis van de kruisiging en opstanding uit de doden van de Heere Jezus Christus. En dat dit doorwerkt in hun levens: dit wetende dat onze oude mens met Hem gekruisigd… Verder lezen →

ds. J.A.H. Jongkind – Kolossenzen 3:1-17

Paulus wijst de gemeente te Kolosse erop dat hun oude leven voorbij is; hun leven is boven, met Christus verborgen in God. Een christen leeft op kosten van Christus. Dat betekent niet dat hij geen strijd heeft, integendeel, de strijd… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 4:17

De apostel Paulus roept de christenen in Efeze op tot heiligmaking. Hij gebruikt daarbij het beeld van het uitdoen van oude, vuile kleding en het aandoen van nieuwe kleding. Van nature zijn wij daartoe niet in staat en is het God… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Galaten 2:20

Om de zaligheid te ontvangen moeten we sterven aan onszelf. Het zaad in de aarde kan alleen vrucht dragen door zelf te sterven. Ons eigen ik, de oude natuur, moet met Christus gekruisigd worden. Wie met Christus gekruisigd is, is… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – Romeinen 7:4

Het geheim van het nieuwe leven Van nature zijn wij mensen getrouwd met de wet. En die wet kan niet anders dan ons veroordelen omdat wij niet volkomen gehoorzaam zijn wat God eist. Zijn we ook met Christus gestorven aan… Verder lezen →

ds. J.C. den Toom – 2 Korinthe 5 vers 17

Woensdag 15 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J.C. den Toom (Oldebroek) – 2 Korinthe 5 vers 17 Voorzang Psalm 51 vers 1 Gebed, Votum en groet Psalm 62 vers 1 en 4 Geloofsbelijdenis met de twaalf… Verder lezen →

Ibrahim Ag Mohamed – Kolossenzen 3:8

De almachtige God is heilig. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonden. In het nieuwe leven van een christen sterft de oude mens af. De oproep klinkt om de oude mens af te leggen. Het was de Heere Jezus… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen