Tag Nieuwe Kerk

ds. A.L. van Zwet – Kolossenzen 3:1

Paulus wijst de gemeente te Kolosse erop dat hun leven, Christus, boven is. Op Hemelvaartsdag is Hij naar boven gegaan. Ons oog moet op boven gericht zijn, op de hemel, waar Christus. Dat betekent van bovenaf leven. Het zoeken van… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Lukas 2:48b

Het is evangelist Lukas die de eerste woorden van Jezus heeft opgetekend. Jezus is op dat moment twaalf jaar en zit dan al in de tempel met de leraars en onderwijst hen. Ondertussen zijn Zijn ouders, Jozef en Maria, hem… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – 2 Korinthe 13:13

De laatste woorden van een kerkdienst waarbij de zegen en groet ‘De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen’ klinkt, komen tot ons in deze… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Lukas 2:29-30

Het is de Heilige Geest die Simeon in de tempel brengt op het moment dat Maria en Jozef met het Kind Jezus in de tempel komen. Zoals Maria en Jozef het Kind hebben binnengedragen, draagt God vanmorgen Zijn Kind Jezus… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Filippenzen 3:10-11

Paasleven, leven vanuit het Paasfeit Het volbrachte werk van Christus is de kracht van de opstanding uit de doden waaruit Hij opstond op de Paasmorgen. Hem te kennen is het ware leven dat een verlangend, een stervend en een verheerlijkt… Verder lezen →

ds. H. Markus – Handelingen 1:6-8

Vraag en antwoord: een vraag met passie en een antwoord met correctie De discipelen van Jezus vragen Hem na Zijn opstanding uit de doden naar de tijd en plaats van het Koninkrijk. Wat is het antwoord van Jezus? Is het… Verder lezen →

ds. H. Markus – 1 Petrus 5:10-11

Wat een God is Hij De groet van Petrus aan de gelovigen die te kampen hebben met lijden zoals hij dat zelf ook ervaren heeft hoewel hij eerder het lijden juist niet nodig achtte, is de groet met hét perspectief:… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen