Tag Nicodemus

ds. G.D. Kamphuis – Johannes 3:14-15

Jezus vergelijkt Zichzelf in het gesprek met Nicodemus met de koperen slang. Hij is in onze schuld, ellende en gebrokenheid afgedaald. In de afgrond. Hij ontvangt zondaars in de nacht van schuld, schaamte en twijfel. Jezus is de redding voor… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Johannes 3:1-21

Nicodemus komt met twijfel en verlangen in de nacht naar Jezus. Jezus offert Zijn nachtrust voor hem op; zondaren zijn bij Hem welkom. Nicodemus moet opnieuw, dat is: van Boven, geboren worden. Het ontbreekt aan de Geest in zijn leven…. Verder lezen →

ds. N.A. Donselaar – Numeri 21:1-9

Het volk Israël kwam in opstand tegen de HEERE, daarom zond de HEERE vurige slangen. Zijn straffende toorn ging over het volk uit. Mozes roept de HEERE aan en hij krijgt de opdracht een vurige, koperen slang op een banier… Verder lezen →

ds. J.B. ten Hove – Johannes 3:3

Nicodemus komt als een serieuze en godvrezende Farizeeër bij Jezus. Jezus houdt hem echter voor dat niemand uit zichzelf het Koninkrijk van God kan ingaan. We zijn zondige mensen, geboren uit Adam, met gif zonde behept. Nu is Jezus zelf… Verder lezen →

ds. A. Christ – Johannes 3:1-17

In het paradijs is de mens God kwijtgeraakt en God het kroonjuweel van Zijn schepping, de mens. Nu heeft God al in Genesis 3 redding beloofd: de Messias zal komen. Jezus is gekomen en als de koperen slang is Hij… Verder lezen →

ds. W. Pieters – Jeremia 17:9

Kunnen wij onszelf vertrouwen? Denken we zoals velen dat het wel meevalt, dat de mens ten diepste goed is? Nee, zegt de Bijbel, de profeet Jeremia. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal… Verder lezen →

ds. C. Gielen – Johannes 3:3

In het gesprek dat Nicodemus in de nacht met Jezus heeft komt de noodzakelijkheid, menselijke onmogelijkheid en mogelijk bij God van de wedergeboorte aan de orde. Jezus, de Zoon van God en hoogste Profeet, plaatst Nicodemus er helemaal buiten. Een… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 12:31

Christus’ laatste openbare boodschap In Johannes 12 beschrijft Johannes de laatste keer dat Christus in het openbaar spreekt tot het volk. Hij vertelt hen over het oordeel dat gebaseerd is op Golgotha waar Hij zal sterven aan het kruis. Hij… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 3:14

Waarom God aandringt op geloof Het beeld van de verhoogde slang in de woestijn door Mozes is een beeld van de verhoogde Christus die Zijn leven gaf voor zondaren. Jezus, de eeuwige Zoon van God, kwam naar deze wereld om… Verder lezen →

Leesdienst – preek ds. L. Vroegindeweij / 15 july 2012 / Johannes 3, 3

Hersteld Hervormde Gemeente Waarder/Driebruggen Zondag 15 july 2012, 9.30 uur Psalm 68:16 Wet des Heeren Psalm 51:4 Schriftlezing: Johannes 3:1-21 Psalm 89: 7 en 8 Psalm 142: 4 en 5 (tussenzang) Psalm 25: 6 Thema: Nicodemus zocht het Koninkrijk Gods… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen