Tag negevwoestijn

ds. R. van de Kamp – Psalm 24:7-10

De verhoogde poorten voor de Koning der ere In Psalm 24 is het koning David die hoog opheft van de Koning der ere. Hem komt de eer toe omdat de Heere naar hem omziet en van hem weet. In de… Verder lezen →

ds. M.J. Tekelenburg – Mattheüs 4:1-2

De Heilige Geest leidde Jezus naar de woestijn. Jezus was daar 40 dagen en 40 nachten, net als Mozes en Elia. Laten wij ons leiden door de Geest? Ook als dat naar de woestijn is?  Mensen komen niet tot God… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen