Preekaantekeningen

Tag

Nathanaël

ds. A.L. van Zwet – Johannes 1:44-52

Nathanaël zit onder de vijgeboom, mogelijk bestudeert hij de Thorah. Filippus zegt dat hij de Messias heeft gevonden. Waar Nathanaël eerst argwanend is, wordt hij door Jezus verwelkomt, zonder verwijt. Jezus noemt hem een Israëliet in wie geen bedrog was…. Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – Johannes 1:52

Bij het begin van de bediening van de Heere Jezus op aarde, roept Hij zijn discipelen. Een van hen is Nathanaël. Jezus zegt Hem toe dat hij grotere dingen zal zien. Het Evangelie naar de beschrijving is vol van grote… Lees verder →

ds. J. Muller – Johannes 1:44-46

Filippus wordt door Jezus opgezocht en geroepen. Op zijn beurt laat Filippus aan Nathanaël weten dat hij de Messias gevonden heeft. Zoekers kunnen vinders worden omdat de Zaligmaker gekomen is om verloren zondaren zalig te maken. Filippus krijgt later in… Lees verder →

ds. A.J. Zoutendijk – Johannes 1:51-52

Filippus is enthousiast over Jezus. Hij heeft Hem gevonden over wie Mozes en de profeten schreven. Nathanaël is aanvankelijk sceptisch, maar wordt toch een volgeling omdat Christus hem zo aanspreekt dat hij zich herkend weet. Dat is het geheim: Jezus… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen